Hjem
Institutt for geovitenskap

Sosialt studentliv

Studentlivet ved GEO, UiB og Bergen er rikt og mangfoldig. I tillegg til studietilbudene våre finner du også sosiale fellesskap av og for studenter ved GEO. Under finner du en oversikt over de ulike linjeforeningene våre, faglig utvalg og andre GEO-relaterte aktører.

Hovedinnhold

Våre Linjeforeninger og fagutvalg ved GEO

Geovitenskapelig fagutvalg

Studenter ved Institutt for geovitenskap er ivaretatt av det viktige arbeidet som Geovitenskapelig fagutvalg gjør. Fagutvalget er studentenes velferdsorgan som knytter studentene sammen med instituttet. Fagutvalget har representanter i instituttrådet og programstyret og fronter studentenes sak i disse utvalgene. Fagutvalget organiserer også masterstudentenes lesesalplasser og arrangerer faglige og sosiale møtekvelder i løpet av semesteret, og lager ordenslister for kjøkkenet "Rom-B-Porfyr". 

Fagutvalget har valg av representanter like etter nyttår hvert år. Invitasjon til møtet sendes ut på epost og i Sosiale Medier i forkant av møtet. 
Fagutvalget har valg av representanter like etter nyttår hvert år. Invitasjonen til møtet sendes ut på epost og i sisiale medier i forkant av møtet.

Mjøllnir

Mjøllnir er linjeforeningen for geologistudentene ved Institutt for geovitenskap, på UiB.
Mjøllnir drives på dugnad av og for studenter, og jobber kontinuerlig for å skape et så bra som mulig, sosialt og faglig, geovitenskapelig miljø på Universitetet i Bergen.

Mjøllnirs formål er å etablere et sosialt nettverk på tvers av årskull og studieretninger innenfor de ulike studieretningene, og spesielt innenfor studieretningene på det Matematiske og naturvitenskapelige fakultet.

Alle medlemmer i Mjøllnir er stemt frem av geologistudentene ved Institutt for geovitenskap. Det arrangeres et årsmøte en gang i året (i starten av høstsemesteret), hvor medlemmene i styret til Mjøllnir stemmes frem. Ved årsmøtet presenteres også rollene til hver av de enkelte vervene. 

Vi arrangerer ukesavslutninger, bedriftspresentasjoner, julebord, hytteturer, utflukter, temafester og mye annet gøy!

Facebook: @MjollnirUiB
Instagram: @mjollnir_uib
LinkedIn: @Mjøllnir

Seismologen

Seismologen er geofysikk sin linjeforening ved Institutt for geovitenskap, UiB.Seismologen drives av og for studentene, for å gi et så bra som mulig studiemiljø. Seismologen jobber ofte med geologistudentene sin linjeforening, Mjøllnir, for at det skal bli best mulig samhold ved Geovitenskap. Det arrangeres flere sosiale eventer i løpet av året, både på studiet og ved siden av. Det arrangeres årlige Geølympics, i tillegg til toast-torsdager, grilling, diverse turneringer og andre festligheter!

Les mer på deres facebookside. 

iEarth - Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning

iEarth ønsker å promotere en student-fokusert og innovativt læringsmiljø som styrker geovitenskapelige studenter for å imøtekomme komplekse samfunnsutfordringer. iEarth støtter studentene aktivt ved å bidra til, samt utvikle deres utdanning. Dette gjøres ved å promotere aktiv læring, og fremme samarbeid mellom studenter og ansatte om kurs- og læreplanutvikling. Vi jobber for en tilnærming der studentene kan delta, som bidrar til en følelse av delt eierskap, samarbeid, livslang læring og en bedre utdannelse. Studentorganisasjonen i iEarth (avdelinger ved UiB, UiO, UiT og UNIS): et sted der studenter kan møtes og diskutere, initiere og drive utviklingen av utdanningen. På UiB har vi ulike arrangementer slik som GEOrakel, Karrieredag, pub-lectures, emneevaluering og andre workshops gjennom semesteret.

Liste over GEO studentmedlemmer i iEarth.

Norsk Geologisk Forening (NGF-Bergen)

Norsk Geologisk Forening er en ideell organisasjon for geovitere i Norge. Organisasjonen har lokalavdelinger i de store norske byene, og Bergens lokalforening har tilhørighet ved UiB. Her kan du som student stille til valg i lokalstyret. NGF har tradisjonelt gjennomført faglige foredrag ved UiB, det kjente arrangementet "Geologi og Vin", ekskursjon til spennende lokaliteter i Bergensområdet og er lokal forvalter av Geologiens dag. 

Som student kan du stille til valg i lokalstyret i NGF Bergen. Enkelte arrangementer i regi av NGF Bergen kan være underlagt inngangspenger. Du kan melde deg inn i NGF via deres nettside www.geologi.no (merk at det er en årlig avgift for medlemsskap i NGF).

Realistutvalget

Realistutvalget er det øverste studentorganet ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. De er studentenes stemme opp mot fakultetsledelsen, og jobber hver dag for at MatNats 3000 studenter skal ha det så bra som mulig. Les mer på deres nettsider her.  

Andre ressurser

Studenter ved GEO og MatNat kan også nyte godt av arbeidet som studentforeningene Tekna, NITO, Naturviterne, NTL, Sammen osv gjør. Alle disse foreningene jobber for studentenes trivsel ved UiB og også her kan du stille til verv gjennom studieåret.