Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sosialt studentliv

Studentlivet ved GEO, UiB og Bergen er rikt og mangfoldig. I tillegg til studietilbudene våre finner du også sosiale fellesskap av og for studenter ved GEO. Under finner du en oversikt over de ulike linjeforeningene våre, faglig utvalg og andre GEO-relaterte aktører.

Main content

Våre Linjeforeninger og fagutvalg ved GEO

Geovitenskapelig fagutvalg

Studenter ved Institutt for geovitenskap er ivaretatt av det viktige arbeidet som Geovitenskapelig fagutvalg gjør. Fagutvalget er studentenes velferdsorgan som knytter studentene sammen med instituttet. Fagutvalget har representanter i instituttrådet og programstyret og fronter studentenes sak i disse utvalgene. Fagutvalget organiserer også masterstudentenes lesesalplasser og arrangerer faglige og sosiale møtekvelder i løpet av semesteret. 

Fagutvalget har valg av representanter like etter nyttår hvert år. Invitasjon til møtet sendes ut på epost og i Sosiale Medier i forkant av møtet. 

Mjøllnir

Mjøllnir er geologistudentenes linjeforening.  Les mer på deres facebookside.  

Seismologen

Seismologen er geofysikkstudentenes linjeforening. Les mer på deres facebookside. 

Norsk Geologisk Forening (NGF-Bergen)

Norsk Geologisk Forening er en ideell organisasjon for geovitere i Norge. Organisasjonen har lokalavdelinger i de store norske byene, og Bergens lokalforening har tilhørighet ved UiB. Her kan du som student stille til valg i lokalstyret. NGF har tradisjonelt gjennomført faglige foredrag ved UiB, det kjente arrangementet "Geologi og Vin", ekskursjon til spennende lokaliteter i Bergensområdet og er lokal forvalter av Geologiens dag. 

Som student kan du stille til valg i lokalstyret i NGF Bergen. Enkelte arrangementer i regi av NGF Bergen kan være underlagt inngangspenger. Du kan melde deg inn i NGF via deres nettside www.geologi.no (merk at det er en årlig avgift for medlemsskap i NGF).

Realistutvalget

Realistutvalget er det øverste studentorganet ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. De er studentenes stemme opp mot fakultetsledelsen, og jobber hver dag for at MatNats 3000 studenter skal ha det så bra som mulig. Les mer på deres nettsider her.  

Andre ressurser

Studenter ved GEO og MatNat kan også nyte godt av arbeidet som studentforeningene Tekna, NITO, Naturviterne osv gjør. Alle disse har foreningene jobber for studentenes trivsel ved UiB og også her kan du stille til verv gjennom studieåret.