Home

Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Råd og Utvalg ved Institutt for geovitenskap

Her gis en oversikt over råd og utvalg ved Institutt for geovitenskap.

Instituttråd:

Medlemmer instituttråd 2018

Gruppe A:    Ingunn H. Thorseth (leder), Stéphane Rondenay, Ulysses Silas Ninnemann, Henriette Linge, Jostein Bakke, Mathilde B. Sørensen, Isabelle Lecomte
Gruppe B:    Anna Hughes
Gruppe C:    Martina S. Hamre, Trine-Lise Stjerholmen
Gruppe D:    Thale Damm-Johsen, Synne Skaara

Verneombud (med møterett):    Siv Hjorth Dundas (vara: Eivind Støren)
Sekretær:    Administrasjonssjef Andrea Grimnes

Vara til instituttråd:
For leder: Ritske Huismans
Gruppe A:    Haflidi Haflidason, Morten Jakobsen, Eoghan Reeves, William Helland-Hansen, Ritske Huismans, Einar Iversen, Rolf Mjelde, John Inge Svendsen
Gruppe B:    Christian Haug Eide, Eirik Vinje Galaasen, Bengt Carl Adam Joachim Regnéll
Gruppe C:    Irene Heggstad, Hildegunn Almelid, Berit Marie Storheim, Stig Monsen
Gruppe D:    Alma Dzozlic Bradaric 

______________________________________________________________________________

Forskerutdanningsutvalget:

Medlemmer Forskerutdanningsutvalget 2018

Gruppe A:

Geodynamikk: Joachim Jacobs (leder) - vara: Ritske Huismans
Kvartære geosystemer: Atle Nesje - vara: Haflidi Haflidason
K.G.Jebsensenteret for dyphav: Eoghan Reeves - vara: Cedric Hamelin
Basseng- og Reservoar studier (BRS): Morten Jakobsen - vara: William Helland-Hansen

Gruppe B:  Vilde Dimmen - vara: Thomas Thuesen

Sekretær:   Anders Bjørnsen Kulseng

______________________________________________________________________________

Programstyret for bachelor og masterprogrammet i geovitenskap

Medlemmer Programstyret 2018

Gruppe A:

Programstyreleder: Berit Hjelstuen (Vara: Rolf Mjelde)
Kvartære geosystemer: Jostein Bakke (Vara: Haflidi Haflidason)
Geodynamikk: Rolf Mjelde (Vara: Lars Ottemøller)
K.G.Jebsensenteret for dyphav: Bjarte Hannisdal (Vara: Desiree Roerdink)
Basseng- og Reservoar studier (BRS): Isabelle Lecomte (Vara: William Helland-Hansen )

Gruppe D:   

  • Fredrik August Wyller
  • Mari Sæbø                        

Vararepresentanter Gruppe D

  • Synne Skaara
  • Thale Damm-Johnsen

Observatører med talerett:

  • Emilie Randeberg, studiekonsulent Anders B. Kulseng, studiekonsulent             

Sekretær:    

Emilie Randeberg

Programstyret for masterprogrammet i petroleumsteknologi:

Gruppe A:    Geir Ersland, leder (IFT), Robert Gawthorpe (GEO), Kristine Spildo (KI), Florin Radu (MI), Kristine Spildo (KI)
Gruppe D:    Anna Nikoline Særvold Bang

Sekretær:    Kari Halland

Programstyret for masterprogrammet i energi:

Gruppe A: Peter Haugen (GFI, leder), Jarle Berntsen (MI), William Helland-Hansen (GEO),  (KI), Tatiana Kuznetsova (IFT), Nils-Ottar Antonsen, Erwan Le Roux

Gruppe D: Jørgen Knutsen, Kristine D. Klementsen

 

Sekretær: Elisabeth Aasen Sæther

_______________________________________________________________________________

HMS-utvalget ved Geo

Gruppe A: Haflidi Haflidason

Gruppe B: Anna Hughes   Vara: 

Gruppe C: Ole Tumyr, Stig Monsen

Gruppe D: Alma Dzozlic Bradaric   Vara: 

Observatør: Verneombud: Siv Hjorth Dundas, Vara: Eivind W.Nagel Støren, Førstekonsulent Trine Lise Stjernholm

Sekretær: Andrea Grimnes

_____________________________________________________________________________

Fagutvalget for studenter ved Geo

Jan Magne Cederstrøm (Jan.Cederstrom@student.uib.no
● Leder
● RU-Representant

Melissa Langnæs (Hat003@student.uib.no)
● Nestleder
● Profileringsansvarlig​​​​​
● Representant til instituttrådet (vara)


Mari Sæbø (Mari.Sebo@student.uib.no)
● Lesesalansvarlig
● Representant til programstyret

Fredrik August Wyller (Fredrik.wyller@student.uib.no)
● Representant til programstyret
● Profileringsansvarlig

Alma Dzozlic Bradaric (Alma.Bradaric@student.uib.no)
● Lesesalansvarlig
● HMS-Ansvarlig
● Mjøllnir- og Seismologenkontakt
● Representant til instituttrådet (vara)

Ragnhild Austbø Kjønsøy (Ragnhild.Austbo@student.uib.no)
● Lesesalansvarlig

Synne Skaara (Synne.Skaara@student.uib.no)
● Økonomiansvarlig
● Representant til instituttrådet 
● Representant til programstyret (vara)

Thale Damm-Johnsen (Thale.Damm-Johnsen@student.uib.no)
● Representant til instituttrådet
● Representant til programstyret (vara)

Lunsjrom "Rom-B-Porfyr" ansvarlig: Fagutvalget

Mail: Fagutvalg@geo.uib.no

Nettside: gfu.b.uib.no

 

Styret i studentorganisasjonen Mjøllnir:

Leder: Heidrun Sande

Nestleder: Trond Fjellet

Økonomiansvarlig: Judith Margrethe Vestre

Arrangement ansvarlig: Vebjørn Johannes Selstad og Øystein Brandsæter Asserson

PR-Asvarlig: Amalie Sande Rødde

Sponsoransvarlig: Rannveig Brærvik Søten og Frida Riple Forsberg

Øvrige medlemmer: Ava Yousif, Håvar Sæther, Tor-Sebastian Rønneberg og Solveig Osjord

Nettside: mjollnir.b.uib.no