Hjem
Institutt for geovitenskap

Bergen forskningsstiftelse stipend til Bjarte Hannisdal

Tre lovende forskere får stipend fra Bergens forskningsstiftelse på i alt 20 millioner kroner over fire år.

Hovedinnhold

Styret i BFS har vedtatt å gi stipend på i alt 20 millioner kroner til tre søkere fra universitetet, gjennom sitt rekrutteringsprogram. Programmet er et samarbeid mellom UiB og BFS, der målet er å gi gode vilkår til fremragende, unge forskere med et internasjonalt potensiale.

I en På høyden artikkel om saken forteller Kåre Rommetveit at det kom inn 16 søknader, og seks av dem var med i finaleomgangen. Det var egentlig utlyst to stipend, men fordi søknadene var av så god kvalitet ble det besluttet å utvide antallet til tre. En av disse er altså Bjarte Hannisdal, forsker ved Senter for geobiologi.

Dette er vinnerne:

  • Eivind Valen, med prosjektet Integrated genomics – linking transcriptional and translational regulation. Han er bioinformatiker med bakgrunn fra fagmiljøer ved universitetet i København og Harvard University i USA
  • Bjarte Hannisdal, med prosjektet Earth System Interactions and Information Transfer. Han arbeider ved senter for geobiologi ved UiB, og har sin doktorgrad fra University of Chicago
  • Helge Ræder, med prosjektet Clinical, Proteomics and Stem Cell Studies of Diabetes and Pancreatic Disease. Han arbeider ved K.G.Jebsen-senter for diabetesforskning ved UiB og også har lengre opphold ved Harvard

Vi gratulerer!