Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bergen forskningsstiftelse stipend til Bjarte Hannisdal

Tre lovende forskere får stipend fra Bergens forskningsstiftelse på i alt 20 millioner kroner over fire år.

Main content

Styret i BFS har vedtatt å gi stipend på i alt 20 millioner kroner til tre søkere fra universitetet, gjennom sitt rekrutteringsprogram. Programmet er et samarbeid mellom UiB og BFS, der målet er å gi gode vilkår til fremragende, unge forskere med et internasjonalt potensiale.

I en På høyden artikkel om saken forteller Kåre Rommetveit at det kom inn 16 søknader, og seks av dem var med i finaleomgangen. Det var egentlig utlyst to stipend, men fordi søknadene var av så god kvalitet ble det besluttet å utvide antallet til tre. En av disse er altså Bjarte Hannisdal, forsker ved Senter for geobiologi.

Dette er vinnerne:

  • Eivind Valen, med prosjektet Integrated genomics – linking transcriptional and translational regulation. Han er bioinformatiker med bakgrunn fra fagmiljøer ved universitetet i København og Harvard University i USA
  • Bjarte Hannisdal, med prosjektet Earth System Interactions and Information Transfer. Han arbeider ved senter for geobiologi ved UiB, og har sin doktorgrad fra University of Chicago
  • Helge Ræder, med prosjektet Clinical, Proteomics and Stem Cell Studies of Diabetes and Pancreatic Disease. Han arbeider ved K.G.Jebsen-senter for diabetesforskning ved UiB og også har lengre opphold ved Harvard

Vi gratulerer!