Hjem
Institutt for geovitenskap
Geovitenskap - utveksling

Studiemuligheter i utlandet for Geofagstudenter

Interessert i å lære språk, bli kjent med nye folk, oppleve en ny kultur og ta emner som ikke tilbys ved UiB? Ta deler av bachelorgraden din i utlandet. Institutt for geovitenskap har mange utvekslingsavtaler med ulike universiteter i Europa. Du kan også dra ut på en av de mange bilaterale avtalene UiB har med universiteter verden rundt.

Picture of Cathedral Cove in New Zealand
Bilde fra Cathedral cove i Coramandal distriktet. På utveksling: Judith Vestre, tredjeårsstudent, Bachelor i geovitenskap, retning geologi. University of Waikato, Hamilton, New Zealand
Foto/ill.:
Judith Vestre

Hovedinnhold

Når kan jeg dra?

For å kunne dra på utveksling må du har vært student ved UiB i minst ett år og ha bestått 60 studiepoeng. Det er vanligst å dra på utveksling i 5. og/eller 6. semester, men du kan også dra på utveksling tidligere i studieløpet ditt. Kom tidlig i gang med planlegging av utvekslingsoppholdet da fristen for å søke om opptak er et halvt år før planlagt utreise. 

Hvor kan jeg dra?

Institutt for geovitenskap har mange avtaler med universiteter i Europa.

UNIS - Universitetssenteret på Svalbard har 3 søknadsfrister gjennom året. Les mer her.

Her er noen av samarbeidsuniversitetene våre:

UiB har også en rekke sentrale avtaler som alle studenter kan søke om å få reise ut på. For en komplett liste over samtlige avtaler ved UiB, se UiB sin database for utvekslingsavtaler.

Som student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan du søke deg til utveksling på avtaler som ligger under fakultetet eller avtaler som ligger under Universitetet i Bergen. Merk at utvekslingsavtaler under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilhører ulike institutt. Du må selv undersøke om du kan reise på avtaler som tilhører andre institutt enn ditt eget. 

Man reiser på ulike avtaler under ett utvekslingsopphold. Dette gjelder følgende avtaler/program

  • Utveksling i Norden: Nordplus og Nordlys
  • Utveksling i Europa: Erasmus-programmet
  • Utveksling utenfor Europa: bilaterale avtaler (med noen få unntak)
  • Nettverksavtaler (utenom Nordplus og Nordlys): Australean European Network og Mid-America Universities International
  • Sommerkurs: Utrecht-nettverket og Nordic Centre i India og Kina. Merk! Disse kursene søker man ikke på gjennom Søknadsweb. For mer informasjon om søknadsprosedyrer, kontakt Internasjonalt Senter utveksling@uib.no

 

Hva kan jeg studere?

Det vanligste er å ta emner som skal inngå i den valgfrie delen av bachelorgraden din. Det er også mulig å ta emner som erstatter obligatoriske emner.

Emnene du planlegger å ta i utlandet godkjennes av instituttet i form av en underskrevet forhåndsgodkjenning før utreise. Du kan lese mer om dette fra lenken her.

Hvordan søker jeg?

Info om søknadsprosessen finner du på UiB sine sider om utveksling.

Søknadsfrist for utreise om våren er 1. september.

Søknadsfrist for utreise om høsten er 1. februar.

Har du behov for mer hjelp - ta kontakt med studieveileder@geo.uib.no