Hjem

Middelalderklyngen

Samarbeidspartnarar i mellomalderklynga

Samarbeidspartnarar i mellomalderklynga er:

Representantar i styringsgruppa

Hordaland fylkeskommune David Aasen Sandved, fylkeskonservator
Bergen kommuneAnna Elisa Tryti, byråd for byutvikling    
Bymuseet i BergenMarianne L. Nielsen, direktør
Sigrid Samset Mygland, førstekonservator (vara)
Musum VestGunnar Ellingsen, leiar
Høgskulen på VestlandetGro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking
NIKURory Dunlop, arkeolog, forskar, kontorleiar
Universitetet i Bergen

Robert Bjerknes, viserektor for tverrfagleg verksemd
Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet 
Maria-Carme Torras Calvo, direktør, Universitetsbiblioteket
Henrik von Achen, direktør, Universitetsmuseet 

Representantar i arbeidsgruppa

Hordaland fylkeskommune Lars Øyvind Birkenes, seniorrådgjevar og arkeolog
Bergen kommuneJohanne Gillow, byantikvar, Byrådsavdeling for byutvikling
Anita Solbakken, Seniorrådgjevar, Fagavdeling for kunst og kulturutvikling 
Bymuseet i BergenSigrid Samset Mygland, førstekonservator
Knut Høiaas, museumspedagog (vara)
Riksantikvaren Hanne Merete R. Moldung, seniorrådgjevar, Seksjon for arkeologiske kulturminner
Musum VestTom Hellers, nestleiar, Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene
Høgskulen på VestlandetKristel Zilmer, førsteamanuensis i norrøn filologi 
Pål Berg Svenungsen, førsteamanuensis i historie (vara)
NIKUHalldis Hobak, arkeolog, forskar 
Universitetet i Bergen

Åslaug Ommundsen, fagleg leiar for Middelalderklyngen
Irene Baug, prosjektkoordinator for Middelalderklyngen
Peter Hatlebakk, stipendiat i middelalderhistorie
Ingrid Endal, kommunikasjonsrådgiver
Sæbjørg Walaker Nordeide, professor i arkeologi
Eike Schnall, førsteamanuensis i norrøn filolofi
Henning Laugerud, professor i kunsthistorie
Rune Kyrkjebø, førstebiblotekar, Universitetsbiblioteket
Alf Tore Hommedal, førsteamanuensis i arkeologi, Universitetsmuseet i Bergen