Hjem
Middelalderklyngen

Samarbeidspartnarar i mellomalderklynga

Mellomalderklynga er eit samlande organ for fagmiljø i Bergen og vestlandsregionen.

Logoane til samarbeidspartnarane i Mellomalderklynga
Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for fagmiljø i Bergen og vestlandsregionen. Klynga skal støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.
Foto/ill.:
Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Samarbeidspartnarar i mellomalderklynga er:

Representantar i styringsgruppa

Universitetet i Bergen

Robert Bjerknes, viserektor for tverrfagleg verksemd
Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet
Maria-Carme Torras Calvo, direktør, Universitetsbiblioteket
Henrik von Achen, direktør, Universitetsmuseet 

Vestland fylkeskommune 

Anna Elisa Tryti, prosjektdirektør

Bergen kommune

Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling  

Bymuseet i Bergen

Marianne L. Nielsen, direktør
Sigrid Samset Mygland, førstekonservator (vara)

Museum Vest

Elisabeth Bjørsvik, leiar ved det Hanseatiske Museum

Hardanger og Voss museum

Åsmund Kristiansen, konst. direktør

Høgskulen på Vestlandet

Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking

NIKU

Rory Dunlop, arkeolog, forskar, kontorleiar

Sunnhordland museum

Linda Øen, direktør ved Sunnhordland museum

Representantar i arbeidsgruppa

Universitetet i BergenAidan Conti, fagleg leiar for mellomalderklynga
Irene Baug, prosjektkoordinator for mellomalderklynga
Leidulf Melve, professor i historie
Jens Eike Schnall, førsteamanuensis i norrøn filologi
Henning Laugerud, førsteamanuensis i kunsthistorie
Rune Kyrkjebø, førstebiblotekar, Universitetsbiblioteket
Alf Tore Hommedal, førsteamanuensis i arkeologi, UM
Ingrid Endal, kommunikasjonsrådgjevar
Vestland fylkeskommune 

Ambjørg Reinsnos, seniorrådgjevar og arkeolog
Lars Øyvind Birkenes, seniorrådgjevar og arkeolog (vara)

Bergen kommune

Johanne Gillow, byantikvar, Byrådsavdeling for byutvikling
Anita Solbakken, seniorrådgjevar, Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling

Bymuseet i Bergen

Sigrid Samset Mygland, førstekonservator
Knut Høiaas, museumspedagog (vara)

Riksantikvaren 

Hanne Merete R. Moldung, seniorrådgjevar, Seksjon for arkeologiske kulturminner

Museum Vest

Tom Hellers, nestleiar, Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene
Bård G. Økland, konservator, Bergens Sjøfartsmuseum

Hardanger og Voss museum

Randi Bårtvedt, spesialrådgjevar

Høgskulen på Vestlandet

Ingvil Brügger Budal, professor i norsk 
Pål Berg Svenungsen, førsteamanuensis i historie (vara)

NIKU

Halldis Hobak, forskar i arkeologi

Sunnhordland museum

Helen Petersen, dagleg leiar Halsnøy Kloster