Hjem
Middelalderklyngen

Samarbeidspartnarar i mellomalderklynga

Mellomalderklynga er eit samlande organ for fagmiljø i Bergen og vestlandsregionen.

Partnarar i mellomalderklynga. Logoar
Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for fagmiljø i Bergen og vestlandsregionen. Klynga skal støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Samarbeidspartnarar i mellomalderklynga er:

Representantar i styringsgruppa

Universitetet i Bergen
 • Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger
 • Camilla Brautaset, dekan ved Det humanistiske fakultet
 • Maria-Carme Torras Calvo, direktør, Universitetsbiblioteket
 • Kari Loe Hjelle, direktør, Universitetsmuseet
 • Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet 
Vestland fylkeskommune 
 • Anna Elisa Tryti, prosjektdirektør
Bergen kommune
 • Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling  
Bymuseet i Bergen
 • Marianne L. Nielsen, direktør
 • Sigrid Samset Mygland, førstekonservator (vara)
Museum Vest
 • Elisabeth Bjørsvik, leiar ved det Hanseatiske Museum
Hardanger og Voss museum
 • Åsmund Kristiansen, konst. direktør
Høgskulen på Vestlandet
 • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking
NIKU
 • Rory Dunlop, arkeolog, forskar, kontorleiar
Sunnhordland museum
 • Linda Øen, direktør ved Sunnhordland museum
Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling 
 • Lars-Jørgen Dahl, styreleiar

Representantar i arbeidsgruppa

Universitetet i Bergen
 • Åslaug Ommundsen, fagleg leiar for mellomalderklynga
 • Irene Baug, prosjektkoordinator for mellomalderklynga
 • Geir Atle Ersland, professor i historie
 • Jens Eike Schnall, førsteamanuensis i norrøn filologi
 • Alexandros Tsakos, fagleg leiar, Manuskript- og Librarsamlingen, UB
 • Alf Tore Hommedal, førsteamanuensis i arkeologi, UM
 • Brage Thunestvedt Hatløy, postdoktor ved Det juridiske fakultet
 • Ingrid Endal, kommunikasjonsrådgjevar
Vestland fylkeskommune 
 • Ambjørg Reinsnos, seniorrådgjevar og arkeolog
 • Lars Øyvind Birkenes, seniorrådgjevar og arkeolog (vara)
Bergen kommune
 • Johanne Gillow, byantikvar, Byrådsavdeling for byutvikling
 • Maja Zahl, seniorrådgjevar, Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling
Bymuseet i Bergen
 • Sigrid Samset Mygland, førstekonservator
 • Knut Høiaas, museumspedagog (vara)
Riksantikvaren 
 • Hanne Merete R. Moldung, seniorrådgjevar, Seksjon for arkeologiske kulturminner
Museum Vest
 • Tom Hellers, nestleiar, Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene
 • Bård G. Økland, konservator, Bergens Sjøfartsmuseum
Hardanger og Voss museum
 • Randi Bårtvedt, spesialrådgjevar
Høgskulen på Vestlandet
 • Ingvil Brügger Budal, professor i norsk 
 • Pål Berg Svenungsen, førsteamanuensis i historie (vara)
NIKU
 • Halldis Hobæk, forskar i arkeologi

Sunnhordland museum

 • Helen Petersen, dagleg leiar Halsnøy Kloster
Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling 
 • Ida Pettersen, dagleg leiar