Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i informatikk

Algoritmer

MAMN-INF/Masterprogram i informatikk
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Algoritmer (krav: 60 SP)
Obligatorisk emne (krav: 30 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
INF234 Algoritmer 10 1-4 1
INF235 Kompleksitetsteori 10 1-4 2
INF334 Videregåande algoritmeteknikkar 10 1-4 3
Valgfritt emne (krav: 30 SP)
Masteroppgåve (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
INF399 Masteroppgåve i informatikk 60 3
Valemner på Høgskolen i Bergen
Valfritt
SP S A
Avansert programvareteknologi (HiB) - -
Moderne systemutviklingsmetoder (HiB) - -
Agentteknologier (HiB) - -
Utvalgte emner i programvareutvikling (HiB) - -
Modell-basert programvareutvikling (HiB) - -