Hjem
Click

Studieadministrativ avdeling

Referater

Referatene fra Læringsmiljøutvalgets møter bli legges ut etter at de formelt er godkjent av utvalgets medlemmer.

Møter 2009

Referater fra LMU møter 2009

Møter 2010

Referater fra LMU møter 2010

Møter 2011

Referater fra LMU møter 2011

Møter 2012

Referater fra LMU møter 2012

Møter 2013

Referater fra LMU-møter 2013

Møter 2014

Referater fra LMU-møter 2014