Hjem

Program for universitetspedagogikk

Velkommen til program for universitetspedagogikk 

MANGFOLD - TVERRFAGLIGHET - UTVIKLING

Vi er Universitetet i Bergen sin enhet for opplæring, forskning og utvikling innen LÆRING og UNDERVISNING på universitetsnivå. 

Tjenester fra program for universitetspedagogikk:

Gjesteforelesning
apr 24

Elizabeth Losh: Affect and Digital Pedagogy

Hvordan kan vi bruke mobilplatformer pedagogisk? Elizabeth Losh har skrevet bøker om digital retorikk og om hvordan digitale læringsplattformer kan gå på bekostning av pedagogikken. Her snakker hun om hvordan bruke Facebook, Twitter, Snapchat og hashtags i undervisning på universitetet.

Kvalitet i undervisning, veiledning og læringsmiljø er sentrale fokusområder.

  • Vi arbeider på oppdrag fra universitetsledelsen og betjener alle fag og fakulteter.
  • Vi driver universitetspedagogisk utdanning for tilsatte og studenter som har undervisningsoppgaver ved UiB.
  • Vi tilbyr konsultasjon og veiledning i universitetspedagogiske spørsmål for fagmiljøer og fakulteter.
  • Vi driver forskning og utviklingsarbeid omkring utdanningskvalitet, læring og læringsmiljø ved universitetet, i samarbeid med fagmiljøer både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Vi er organisert under Institutt for pedagogikk, ved Det psykologiske fakultet.