Hjem

Universitetsaulaen i Bergen

Om universitetsaulaen

Organisering

Et eget prosjektkontor drifter arrangementene i universitetsaulaen.

Prosjektkontoret er ansvarlig for profilering, bookinger, bemanning, rigg, renhold og vakthold.

Prosjektkontoret ledes av Bente Krossøy og er knyttet til Universitetsdirektørens kontor. 
 

Andre som er knyttet til prosjektkontoret: