Hjem
Click

Utdanning

erasmus+

University of Leeds og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByLeeds
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på programma i samanliknande politikk og europastudium har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen før studentar fra administrasjon og organisasjonsvitskap og andre samfunnsvitskaplege fagområde. Du må ha tatt minst 60 studiepoeng før utreise. Det er mogeleg å søke for eit semester (oppstart vår) eller for eit heilt år (oppstart haust).

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Universitetet anbefaler at du tilfredsstiller B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR).

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved School of Politics and International Studies kan du velje mellom fleire ulike emne innanfor statsvitskap. Dei fokuserar på internasjonale relasjonar, utviklingsstudiar og britisk politikk. Herunder særleg på følgjande: human development; global justice and security; conflict and terrorism; political parties and leadership; and democratisation with regional specialisms in Britain, Europe, North America, Sub-Saharan and North Africa, South and South East Asia and the Middle East. På denne nettsida finst ein søkbar database over emnetilbodet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS (120 credits) per år. Kvart emne gjev mellom 2.5-10 ECTS.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Leeds har røter tilbake til 1831, då Leeds School of Medicine blei grunnlagd og fekk status som sjølvstendig universitet i 1905. Det er delt inn i ni fakultet, og har om lag 33 000 studentar. Hovudcampus ligg halvannan kilometer nord for Leeds sentrum. Universitetet har band til fem nobelprisvinnarar, tre av dei i kjemi. Det tilbyr òg pilotutdanning, og studium innan luftfartsteknologi, og har ein eigen flysimulator.

Leeds er ein by i West-Yorkshire, nord i England. Han har om lag 430 000 innbyggarar. Byen blei tidleg ein prominent tekstilby, og på første halvdel av 1800-talet auka innbyggartalet frå 53 000 til 172 000. I dag er Leeds ein av dei raskast veksande byene i Storbritannia, og er kjend for sine mange store varehus.

Bustad

Universitetet har studentbustader både i og utanfor Leeds sentrum og garanterer tilbod til alle utvekslingsstudentar som søker innan fristen. Somme bustader har inkluderte måltid, medan ein må lage mat sjølv andre stader.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2015

Vår 2015 - BA samfunnsøkonomi

Vår 2015 - BA samfunnsøkonomi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det første jeg ville anbefalt enhver å gjøre dersom man ønsker å dra på utveksling er å sette seg ordentlig inn i utvekslings-prosessen. Det er mye å holde styr på, mye papirer å fylle ut og mange steg å ta før alt er på plass. I tillegg opplevde jeg at det var begrenset med hjelp å få av UiB og Erasmus koordinator. Det anbefales å dra på alle Erasmus møter (evt møter for andre avtaler) som blir satt opp og skrive ned datoer og dokumenter som må med. Dette er noe man i all hovedsak ordner på egenhånd, der jeg begynte prosessen med å tro at UiB kom til å veilede de studentene som etterspurte det. Da jeg først kom til Leeds var opplegget veldig godt informert om med brosjyrer og mail osv. Det kan anbefales å melde seg inn i grupper på Facebook (Leeds University Union, Erasmus students Leeds 2015..mm), der fant jeg ut veldig mye både av andre studenter og av skolen! Jeg anbefaler å dra på forskjellige arrangementer første uken, der jeg blant annet dro på noe som het "Global Cafe". Der ble jeg kjent med folk som siden ble gode venner!

Undervisningsformer

Undervisningsformene i England er noe annerledes enn jeg var vant til på UiB. Det er blant annet mye tettere oppfølgning av elevene og forventning om deltakelse. Hver uke har man som regel én forelesning i et emne, etterfulgt av et seminar (tutorial) til forelesningen. Det er forventet at man har lest de artiklene og kapitlene som er presentert på portalen der alt faglig skjer (akkurat som miside). På seminarene er det forventet at man deltar og i noen av seminarene jeg hadde kunne seminarleder spørre deg direkte og forvente at man svarte. I starten synes jeg dette var litt skummelt og ubehagelig, men etter hvert ble det til en slags motivasjon for å vise seg frem og forklare det man har fortsått, noe som hjalp veldig på eksamen. De fagene jeg valgte hadde semesteret delt opp i en mid-term essay som telte 50% og en avsluttende eksamen som også teller 50%. Dette var annerledes fra hvordan jeg vanligvis blir evaluert på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet i Leeds var overveldende bra! Det var utrolig mange fag å velge mellom. Ettersom jeg hadde frie studiepoeng valgte jeg noen av de mer dybde fagene. Professorene og seminarledere var utrolig flinke. Det var ganske stor prosess å velge fag før jeg kom til Leeds ettersom det var mye som var fullt og noen fag jeg ikke kunne ta fordi de kun var semester 1. Da jeg kom til Leeds ordnet det seg ved at jeg endret noen av fagene jeg hadde fått med noen fag som hadde blitt ledige.

Fagleg utbyte og språk

I Leeds har jeg hatt mye faglig utbytte. Dette er spesielt med tanke på engelsk-kunnskapene mine og at jeg har blitt mer flytende i engelsk-talen. Det var utrolig lærerrikt å bo med internasjonale studenter, samt å ha alle fagene på engelsk. Ved å måtte snakke engelsk hele dagen, hver dag ble man fort veldig flytende og det kom naturlig. Når det kommer til det akademiske språket og fagtermer tok det litt lenger tid å komme inn i det hele og bli komfortabel. Noe som hjalp veldig i mine fag var at alle forelesningene ble lagt ut på hjemmesiden (filmet og power point), som gjorde at man kunne gå tilbake til forelesningene og styre farten selv dersom det er noen ord eller uttrykk man ikke skjønner. Jeg brukte ordbok veldig ofte, noe jeg fikk mye utbytte av.

Universitetsområdet og byen

Campus til Leeds University er helt fantastisk. Det er utrolig mange fasiliteter til alt mulig, og det er et helt bygg for student aktiviteter, Leeds University Union. Her skjer alt fra cafeer, restauranter, barer, utested, butikker, frisører osv. Det er et utrolig kult bygg og et veldig godt møtested. Jeg synes Leeds som by var veldig interessant og kulturrik. Mange små "skatter" som man finner og forelsker seg litt i. Det merkes at det er en studentby og det likte jeg godt. I tillegg ligger byen veldig strategisk til med tanke på reise. Veldig gode forbindelser med tog og buss og tar veldig kort tid. Dette gjorde det veldig gøy og enkelt å reise rundt på helgeturer og dagsturer.

Bustad

Jeg valgte å bo i "student acommodation", noe jeg er veldig glad for. Jeg valgte James Baillie Park som er 15 minutter gange fra universitetet og nærme et tettsted som heter Headingly der det er mange butikker, cafeer og lignende. Jeg valgte også non-catered ettersom jeg liker å lage min egen mat. Jeg traff mange som hadde valgt "catered" som ikke var særlig fornøyd, det var rare tider på matservering og i helgene var det kun ett måltid om dagen. For meg som var på budsjett synes jeg det var mest rimelig å betale og planlegge mathandel selv. Da jeg søkte om rom valgte jeg en-suite, der man får eget bad. Dette anbefales! Folk jeg ble kjent med som ikke hadde eget bad angret litt på det. Rommet jeg ble tildelt var av lavere standard enn jeg hadde forventet, men det viste seg fort at standarden generelt sett var på det nivået. I leiligheten jeg bodde i ble jeg plassert med kun internasjonale studenter som i løpet av semesteret ble noen av mine nærmeste venner. Vi delte kjøkken, som hadde et ganske stort sitteområde i tillegg, akkurat som en stue. Dette ble et veldig sosial og greit område å ha! Det er ikke å legge sjul på at James Bailie er et av studentboligene der det er flest britiske freshers (førsteårs-kull) og en del festing i leilighetene omkring, samt at de fleste er mellom 17-19 år, men ettersom jeg kun ble plassert med internasjonale studenter på min egen alder (22 år) så var det ikke noe problem. Dersom det var mye bråk i eksamensperioden hadde man mulighet til å ringe et nummer som var til "bo-sentralen" og dersom man klaget kom de og ordnet opp i problemet veldig raskt.

Sosialt miljø

Jeg synes det sosiale miljøet var veldig bra. Dette kan ha noe med at jeg tilfeldigvis med plassert i bolig med kun internasjonale studenter. Ettersom alle hadde samme instilling og ønske om å bli kjent med folk var det utrolig vellykket. Det er også mulighet for å melde seg inn i alle slags organisasjoner og alle typer sport osv på skolen.

2014

Vår 2014 - Prof.studiet i psykologi

Vår 2014 - Prof.studiet i psykologi

17.01.2014 - 17.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Ha mange valgmuligheter når det gjelder fag. Universitetet lar deg ikke gå på flere fag hvor undervisningen går samtidig, og ikke alle timeplanene er tilgjengelige før semesterstart. Om du har spesifikke fag du må for dekket for å følge studieløpet ditt er det viktig å ha flere ulike fagkombinasjoner. De første tre ukene i semesteret kan du legge til og droppe fag.

Undervisningsformer

Undervisning foregår i mange forskjellige former, både tradisjonelle forelesninger, seminarer, mindre forelesninger/klasseromssettinger, og noen fag går rent online.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig mange spennende fag og engasjerende forelesere. Men vær obs på ditt eget nivå, og stå litt på for å få ta fag som utfordrer deg. Å ta fag som går gjenom ting du allerede kan virker kanskje avslappende og deilig, men blir fort kjedelig. Mer avanserte fag (master-nivå) har også færre deltakere, mer gruppearbeid, og det er lettere å bli kjent med folk. Her kan du også skape nettverk på de fagfeltene du er interessert i for fremtidig karriere.

Om du maser litt og har gode begrunnelser får du ofte ta mer avanserte fag selv om du ikke teknisk sett har en bachelor. Dokumenter hvor mange studiepoeng du har.

Fagleg utbyte og språk

Alt foregår på engelsk, og du får raskt et godt grep på språket om ikke du har det fra før. Det hjelper å sosialisere en del med mennesker på samme fagfelt som deg selv, for å lære deg fagtermer. Faglig utbytte varierer litt etter hvilke nivå du velger å ta fag på, og hva du kan fra før.

Universitetsområdet og byen

Nydelig gammel by, og utrolig fint campus. Veldig Hogwarts. En del mer moderne bygg innimellom. Mange gode utesteder, og fine brune puber. Browns bar and resturant har verdens beste tradisjonelle engelske mat, og Reds bar and grill har the Doughnut Burger. Episke shoppingmuligheter. Sjekk ut TKMAXX for kvalitetsklær, sko, elektronikk, kjøkkenutstyr og småmøbler til en ekstremt billig penge.

Bustad

Vurder nøye hvor du vil bo. Å bo nært universitetet i universitetsboliger er praktisk, men det er veldig mye festing, både i blokkene/husene, og inne i selve leiligheten din. Om det ikke interesserer deg burde du vurdere å bo sammen med eldre studenter, eller finne bolig på egen hånd.
Det er folk overalt, hele tiden. Du skjønner ikke helt hvor tett befolket England er før du bor der. Nesten uansett hvor du bor er det en del bråk, men i noen områder er det litt stillere. Bli vant til vegg-til-vegg tepper. Om du bor i universitetsbolig trenger du ikke kjøpe kjøkkenutstyrspakken, alle lar tingene sine ligge igjen når de drar, og du vil ha nok gafler for et helt liv. Overmadrass og ordentlig dyne er en mulig investering, de som følger med rommet og i sengepakken er helt forferdelige.

Sosialt miljø

Det varierer litt etter hvem du tilbringer tid med. Societies er kjempefine for å bli kjent med folk som ikke er utvekslingsstudenter. Gå på flere "taster sessions" for å møte folk med interesser lik dine. Det er en snarvei til å få lokale venner. Det er også mange arrangementer spesielt for utvekslingstudenter hvor du møter mennesker fra hele verden. Det er mange utvekslingstudenter og førsteårs-bachelorstudenter som betrakter hele semesteret som en eneste lang fadderuke, så gjør deg klar for en del festing. Alternativt kan du ta mer avanserte fag for å møte eldre studenter. Engelskmenn begynner som oftest rett på universitetet etter videregående, så du merker gjerne også at de fleste er yngre enn deg.

brukt_university_of_leeds.jpg

Flott bygning
Foto:
© University of Leeds

Informasjon