Hjem
Aarebrotforelesningen

Kontakt programkomiteen

Hovedinnhold

Rektor oppnevner årlig en komité bestående av en representant fra Aarebrots familie, representanter fra Studentersamfunnet, og personer fra UiB. Kommunikasjonsavdelingen er sekretariat. Komiteen skal arbeide ut fra følgende rammer:

  • En fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil, i Frank Aarebrots ånd, inviteres hvert år til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon
  • Forelesningen skal nå et bredt publikum, som hovedregel arrangeres i tilknytning til Frank Aarebrots fødselsdag, og i tillegg nå ut til et større publikum gjennom kringkasting eller andre digitale formidlingskanaler
  • Forelesningen avholdes i Universitetsaulaen

 

Komité for Aarebrotforelesningen 2023: 

Benedicte Carlsen, viserektor UiB

Maike Flick Aarebrot, datteren til Frank Aarebrot

Sigurd M. Salvesen, prosjektansvarlig i Studentersamfunnet

Jan Oskar Engene, Førsteamanuensis, Institutt for sammenlignende politikk, UiB

Ragnhild Osnes Legreid, kommunikasjonsrådgiver, UiB