Hjem
Aarebrotforelesningen
Foredrag

Aarebrotforelesningen 2024

Vi ønsker deg velkommen til den sjette Aarebrotforelesningen som skal holdes av professor emeritus i økonomi, Universitetet i Oslo, Kalle Moene. Temaet for forelesningen er økonomisk likhet og ulikhet gjennom 100 år.

Aarebrotforelesningen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Karl Ove Moene, som er hans fulle navn, har utpekt seg som en fremragende formidler innenfor økonomifaget. Han er økonom og professor emeritus ved økonomisk institutt, ved Universitetet i Oslo.  

Moenes forskning dreier seg blant annet om hvordan økonomisk ulikhet og velstandsfordeling henger sammen med organiseringen av arbeidsmarkedet og økonomiske institusjoner, for eksempel i den nordiske samfunnsmodellen.  Han er kanskje spesielt kjent for å fronte grunninntekt (også kalt borgerlønn) som et middel til å fordele velstand i land så forskjellige som India og Norge. 

—  Kalle Moene evner å fange publikum med sin tilstedeværelse og sitt engasjement for økonomifaget. Han har den unike evnen til å forklare komplekse økonomiske problemer på en engasjerende måte, noe som er helt i ånden til Frank Aarebrot, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.  

200 minutter og økonomisk likhet og ulikhet

De 200 minuttene han har til rådighet under Aarebrotforelesningen skal han å bruke på i å ta opp en generell utfordring han brenner for:  

—  I samfunnsfagene studerer vi det som er eller det som har vært. Begge deler er viktig. Men vi bør kanskje også studere det som kunne ha vært blant de mange alternative økonomiske og sosiale ordningene som aldri ble noe av. Med andre ord kan vi kanskje forstå dagens problemer bedre ved også å studere noen av de verdene som ikke finnes – ennå, sier Kalle Moene.   

Han tror dette vil kunne gjøre oss bedre i stand til å forstå den spesielle blandingen av likhet og ulikhet i den historiske utviklingen i Norge og Sverige fra 1930 til i dag og samspillet mellom marked, ulikhet og sosial trygghet i rike og fattige land. 

—  Både for Norge og andre land er spørsmålet: Etter 100 år med markedsorientert sosialisme for materielle forbedringer, hva vil nå skje?, spør han entusiastisk.   

Om Aarebrotforelesningen

Aarebrotforelesningen er en årlig forelesning ved Universitetet i Bergen til minne om professor Frank Aarebrot. Forelesningen skal hedre den muntlige formidlingstradisjonen som Aarebrot var en sterk representant for.

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon.

Arrangementet er et samarbeid mellom UiB, familien til Frank Aarebrot og Studentersamfunnet i Bergen.

Se forelesning live eller via stream 

Forelesningen holdes i Teglverket på Det Akademiske Kvarter, og er gratis og åpen for alle interesserte. Vi vil også vise live-sendingen på storskjerm i Tivoli-salen på Kvarteret samme kveld. 

Du kan følge sendingen på din egen pc via stream, eller i opptak senere. Lenker til sendingen blir publisert her i god tid før arrangementsdagen.