Hjem
UiB AI
Arendalsuka

Kan kunstig intelligens utfordre den norske velferdsmodellen?

Under Arendalsuka 2022 vil UiB AI ta opp aktuelle spørsmål rundt bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor.

Bli med UiB AI på Arendalsuka 2022
Foto/ill.:
Arendalsuka/Mona Hauglid

Hovedinnhold

Internasjonalt er Norge kjent for høy tillit mellom befolkningen og myndighetene og en omfattende velferdsstat. Kunstig intelligens (AI) blir tatt i bruk på stadig nye områder, og er nå i ferd med å innta velferdstjenestene.

Men kunstig intelligens vil ikke løse oppgavene på samme måte som menneskene løser de i dag. AI vil derfor endre tjenestene og dermed velferdsstaten og det norske samfunnet.

  • Hvilke jobber eller støtteordninger anbefaler for eksempel NAV når det er AI som kommer med forslag til løsningene?
  • Hvordan bestemmer helsevesenet diagnoser og behandlingstilbud når disse beslutningene er basert på råd fra AI?
  • Hvordan fungerer søknadsbehandling i offentlig sektor når den er assistert av AI?

Hva skjer når det er store utenlandske selskaper og ikke norske miljøer som utvikler teknologien som endrer det norske samfunnet? Bør Norge ta en mer aktiv rolle og bygge opp ledende miljøer for forskning og utvikling innen AI?

Om Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Åpent for alle - gratis inngang

Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og har gratis inngang.