Hjem
UiB AI
Søkerseminar

Søkerseminar for TMS Trustworthy AI

Felles seminar for alle som er interessert i å søke om prosjektfinansiering gjennom TMS Trustworthy AI.

TMS Trustworthy AI
Foto/ill.:
UiB AI/TMS

Hovedinnhold

Trond Mohn Stiftelse (TMS) har invitert UiB til å søke finansiering til forskningsprosjekt under programmet Trustworthy AI. UiB kan nominere inntil 8 prosjektsøknader til TMS. 

Som en del av prosessen internt på UiB inviteres det til et felles seminar for alle som vurderer å søke på utlysningen. Målet med seminaret er å veilede prosjektledere i tråd med utlysningens intensjoner, tematiske innretning og kriterier. 

Vi anbefaler alle potensielle prosjektledere, prosjektdeltagere og administrative støttespillere å delta.

Påmeldingsfrist 13. oktober.

Mer informasjon om program kommer.