Hjem
UiB AI
Nyhet

UiB styrker båndet til NORA

Universitetet i Bergen og AI-konsortiet NORA ønsker å samarbeide mer for å synliggjøre AI-virksomheten på UiB.

Pinar Heggernes og Klas H. Pettersen
Prorektor og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes, og daglig leder i NORA, Klas Henning Pettersen.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

– Kunstig intelligens er et område som brer om seg i alle deler av samfunnet. Vi har fagmiljøer over hele universitetet som jobber med ulike problemstillinger knyttet til AI, og vi ønsker å synliggjøre mer, og samarbeide enda tetter med andre om alt det som skjer. At vi er medlem av NORA, er en styrke i dette arbeidet, sier prorektor og leder av styringsgruppen i UiB AI, Pinar Heggernes. 

UiB har lenge hatt tette bånd til NORA. Universitetet var i sin tid med på å etablere konsortiet, og var blant de første medlemmene. Styreleder i NORA er instituttleder på Institutt for informatikk ved UiB, Inge Jonassen.

Styrke forskning og utdanning

NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – er et norsk samarbeid mellom åtte universiteter, tre høyskoler og fem forskningsinstitutt innen AI, maskinlæring og robotikk. Målet med samarbeidet er å styrke forskning og utdanning på feltet i Norge. 

Nå ønsker UiB å koble seg enda tetter til NORA, og nylig var representanter fra UiB AI i møte med NORA-sekretariatet. Ifølge Heggernes er målet å bedre informasjonsflyten mellom partene, slik at NORAs medlemmer får informasjon om det som skjer på UiB, og at UiBs studenter og ansatte skal få vite mer om alle de gode faglige aktivitetene i regi av NORA som de har mulighet til å delta på. 

– Gjennom NORA kan UiB synliggjøre aktiviteten på feltet til et større publikum. Vi ønsker også å knytte til oss kontakter, både i sekretariatet, men også hos de andre institusjonene som er en del av NORA, sier Heggernes. 

Bedre synlighet

Hun peker konkret på mulighetene UiB har til å synliggjøre universitetets AI-aktiviteter gjennom nettsidene og nettverket til NORA, samt til å gjennomføre ulike arrangementer eller konferanser sammen med NORA og andre viktige AI-aktører gjennom partnerskapet. 

– AI er et fagfelt som det stadig skjer nye fremskritt innenfor, og mye av den spennende forskningen og innovasjonen skjer her i Norge. NORA er en viktig aktør for å bygge samarbeid innenfor utdanning, innovasjon og forskning, og UiB AI er et fantastisk flott initiativ gitt den sterke posisjonen Universitetet i Bergen har innenfor fagfeltet i Norge, sier Klas H. Pettersen, daglig leder i NORA.