Hjem
UiB AI
Seminar

Fullsatt aula på UiB AI-seminar om chatGPT

Se opptak av det femte seminaret i regi av UiB AI: ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?

Paneldeltakere på scenen i Universitetsaulaen i Bergen i diskusjon om AI
F.v.: Pinar Heggernes, Arild Raaheim, Adrian Talleraas, Barbara Wasson, Jill Walker Rettberg, David Grellscheid, Samia Touileb og Eirik Vassenden.
Foto/ill.:
Solfrid Langeland, UiB

Hovedinnhold

En fullsatt Universitetsaula i Bergen fikk med seg det femte UiB AI-seminaret den 3. februar 2023, som denne gangen tok for seg chatboten chatGPT og hvilken betytning utviklingen innen AI har for forskning og utdanning. 

Chatboten ChatGPT har vært mye omtalt i media den siste tiden og skapt debatt blant forskere og undervisere. Hvilke potensiale har avanserte chatboter som ChatGPT, og hvilke implikasjoner kan det ha for vår måte å forske, undervise og lære på?

Se opptak av seminaret:

UiB AI #5 ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?

Produsent:
UiB

Program:

Velkommen
Pinar Heggernes, professor, prorektor og leder for UiB AI

Hva er ChatGPT og hvordan fungerer det og lignende verktøy?
Samia Touileb, forsker ved MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation, UiB

ChatGPT kan mange språk men kjenner ikke mange kulturer
Jill Rettberg, professor I digital kultur og leder av ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life, UiB

Hva kan slike AI-verkyøy bety for læring, tilbakemelding og vurdering?
Arild Raaheim, professor i pedagogikk, UiB

Hvilke implikasjoner kan AI-verktøy som ChatGPT og Elicit.org ha for forskning?
Barbara Wasson, professor og leder for Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), UiB

Panelsamtale: ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?
Eirik Vassenden, professor i nordisk litteratur, UiB
David Grellscheid, førsteamanuensis i informatikk, UiB
Adrian Talleraas, lærer, Rothaugen skole
Samia Touileb
Jill Rettberg
Arild Raaheim
Barbara Wasson

Moderator: Pinar Heggernes

Allerede 8. februar arrangerer Universitetet i Agder et lignende wbinar, der blant annet prorektor Pinar Heggernes skal være en av innlederne. Les mer på UiAs nettsider: Kunstig intelligens – mulighet eller trussel i høyere utdanning?