Hjem
UiB AI
EU-lansering

Presenterte UiB AI på den europeiske arena

Onsdag 22. mars var det offisiell markering på Norway House i Brussel, der UiB sitt arbeid med forskning, utdanning og innovasjon på tvers av fakultetene i feltet kunstig intelligens, ble presentert på den europeiske arenaen. Delegasjonen fra UiB bestod av medlemmene fra styringsgruppen for UiB AI.

UiB AI på mottakelse på Norway House i Brussel
Prorektor og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes, Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife og kontorsjef for UiBs Brusselkontor, Charlotte Eide på mottakelse for UiB AI i Brussel.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

– Måten EU går foran med initiativer for felles europeisk lovverk og regelverk rundt kunstig intelligens, er høyst nødvendig. Med høyt utdannede befolkninger og demokratiske tradisjoner er de europeiske landene i en god posisjon til å være verdensledende innen digitale teknologier for en bærekraftig og demokratisk utvikling av samfunnet vårt, sa prorektor og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes i sin åpningstale. 

Det var Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife som ønsket velkommen til markeringen, der styringsgruppen og en rekke inviterte gjester fra ulike organisasjoner og bedrifter fikk presentert UiBs arbeid med kunstig intelligens.

– Det er en glede å ta imot dere her på Norway House. Kunstig intelligens er stadig viktigere i en urolig verden – og dere gjør en solid jobb på dette feltet ved UiB, sa Fife i sin velkomsthilsen. 

Nyttige møter

I tillegg til den offisielle UiB AI-lanseringen, har styringsgruppen de siste dagene hatt møter med ulike partnere og interessenter i Brussel for å presentere arbeidet som gjøres på kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen, og ikke minst for å synliggjøre bredden av AI-aktiviteten på UiB. 

– Vi tror at UiB AI kan bidra til et felles europeisk arbeid innen kunstig intelligens for å sette Europa i forkant av vitenskapelig og teknologisk utvikling. Det ar vært svært nyttig for oss å bli bedre kjent med europeisk politikk, finansieringsordninger og samarbeidsmuligheter på AI-feltet, sier Heggernes.

Hun får støtte fra kontorsjef ved UiBs Brusselkontor, Charlotte Eide.

– Møtene UiB AI har hatt her i Brussel de siste dagene har vært veldig nyttige. Jeg tror nå at alle i «Brussel-bobla» kjenner til UiB AI, og de aktivitetene som skjer innen kunstig intelligens på UiB. Så håper jeg at vi fortsatt kan jobbe med å posisjonere UiB og UiB AI i Brussel og Europa fremover, sier Eide.

Flere av representantene som UiB AI-delegasjonen møtte under sine møter i Brussel, trakk frem spesielt to elementer av UiB sitt arbeid med kunstig intelligens og digital kunnskap som imponerende og unik:

Den brede og tverrfaglige tilnærmingen til kunstig intelligens ved UiB med blikk fra mange disipliner fordelt på flere fakultet, både når det gjelder forskning og utdanning, samt DIGI-pakken av småemner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse som er tilgjengelige for alle UiB sine studenter.