Hjem
UiB AI
Industripraksis

UiB sender bioteknologi-Ph.d.-studenter på industripraksis gjennom Senter for digitalt liv Norge

I år mottok Senter for digitalt liv Norge (DLN) 35 søknader fra hele landet til det populære tremåneders industripraksisprogrammet for Ph.d.-studenter innenfor bioteknologi. Fra UiB ble de to Phd-studentene Parveen Gartan og Belén Garcia Pascual valgt ut til årets praksisprogram:.

Parveen Gartan og Belén García Pascual.
To PhD-studenter fra UiB skal på tre måneders industripraksis. Fra venstre: Parveen Gartan og Belén García Pascual.
Foto/ill.:
Senter for digitalt liv i Norge

Hovedinnhold

Praksisplasser for to fremragende Ph.d.-studenter innenfor bioteknologi

I år mottok Senter for digitalt liv Norge (DLN) 35 søknader fra hele landet til det populære tremåneders industripraksisprogrammet for Ph.d.-studenter innenfor bioteknologi. Studentene som ble valgt viste alle en høy motivasjon for å utforske muligheter utenfor akademia.

Målene med praksisprogrammet inkluderer å styrke samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og ikke-akademiske organisasjoner innenfor ulike bioteknologisektorer, inkludert helse, marin, jordbruk, industriell bioteknologi og innovasjon. Studentene får muligheten til å motta opplæring som er relevant for faget sitt og arbeidslivet.

“Det er svært gledelig at to Ph.d.-kandidater fra UiB har blitt akseptert til Digitalt liv Norge sitt praksisprogram. Dette er et prestisjetungt program, og jeg vil gratulerer så mye til de to kandidatene og forskningsmiljøene disse tilhører. Gjennom praksisprogrammet legger DLN til rette for at unge gode forskere får erfaring fra relevant industri, og dermed unik arbeidserfaring og innsikt i arbeidslivet som venter. Samtidig drar selskapene stor nytte av forskningskompetansen til kandidatene. Dette er et svært formålstjenlig program både for akademia og industri,“ sier Marit Bakke, prodekan for forskning ved det medisinske fakultet på UiB og styremedlem i Senter for digitalt liv Norge.

Industripraksisprogrammet har jobbet kontinuerlig for å utvide nettverket av vertsselskaper internasjonalt. I år vil studentene reise til Danmark, Sverige og Slovenia, i tillegg til steder rundt om i Norge.

Disse to Ph.d.-studentene fra UiB er valgt ut til årets praksisprogram:

  • Parveen Gartan (Institutt for kjemi) skal gjennomføre praksisen hos AstraZeneca med prosjektet "Breaking it down: Molecular Fragmentation-Based Calculation of Absolute Binding Free Energies."
  • Belén García Pascual (Institutt for matematikk) skal gjennomføre praksisen hos DNV med prosjektet: Bruk av store språkmodeller: Generering av tabulære data

Om Digitalt liv Norges praksisprogram

"Industripraksisprogrammet gir forskere en unik mulighet til å utforske karrieremuligheter utenfor akademia," sier Rosalie Zwiggelaar, seniorrådgiver for opplæring og karriereutvikling i DLN og koordinator for DLN sin forskerskole. "Erfaringen disse Ph.d.-studentene oppnår er svært verdifull, og flere tidligere deltakere har gått over til gode roller innenfor industrien."

Dette er den fjerde runden av praksisprogrammet, som så langt har gitt 24 Ph.d.-studenter muligheten til å utforske bioteknologi-utvikling utenfor akademia.

Ph.d.-studenter i programmet har tidligere gjennomført praksis hos AstraZeneca, ClexBio, Seaweed Solutions, Amicoat, IDL Biotech, STIM, Vectron Biosolutions, Xellia, GlucoSet, Theracule, Jotun, BioMar, MycoTeam, ArcticZymes AS, BioInnovation Institute Fonden, FHI, GreinDX, Morefish og andre. I år er det også med PhD-studenter fra NTNU, OUS og UiT.

De utvalgte studentenes vitenskapelige bakgrunn spenner fra mikrobiologi, molekylærbiologi, nevrovitenskap, medisinsk bildebehandling, akvakultur og matvitenskap, til matematikk, statistikk, molekylærmodellering og mer.

NTNU Bioteknologi og NORBIS forskerskole er også med å sponse årets praksisprogram.

Om Senter for digitalt liv Norge

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon. Senteret legger til rette for tverrfaglig samarbeid på tvers av institusjoner, forskningsområder og forskningsprosjekter i senteret. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), SINTEF og UiT Norges arktiske universitet. Senteret drives av en kompetansehub og inkluderer en forskerskole og forskningsprosjekter. Kompetansehuben finansieres av Norges forskningsråd, og den andre finansieringsperioden, DLN 2.0, startet i februar 2021.

Media: Christoffer Hals

Industrien: Elisabeth Hyldbakk

PhD studenter: Rosalie Zwiggelaa