Hjem
UiB AI
Posisjonsnotat

Posisjonsnotat om kunstig intelligens

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe inviterte til en rundebordskonferanse 15. juni 2023 om kunstig intelligens i forskning og utdanning, hvor UiB deltok. I etterkant av rundebordskonferansen har UiB laget et posisjonsnotat som ble sendt til Kunnskapsdepartementet.

Hovedinnhold

Statsråd Ola Borten Moe, statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel, representanter fra embetsverket og inviterte deltakere fra UH- og instituttsektoren deltok i møtet, som ble ledet av statsråden selv. Universitetet i Bergen var representert med prorektor Pinar Heggernes, professor Jill Walker Rettberg og postdoktor Anja Salzmann. Møtet startet med tre korte innlegg fra UiB, SINTEF og FFI, og fortsatte med diskusjon rundt bordet med anbefalinger fra institusjonene.

Etter møtet ble deltakerne oppfordret til å komme med innspill om hvilke områder Norge er sterk på og kan gjøre en forskjell internasjonalt når det gjelder videre arbeid med kunstig intelligens. Universitetet i Bergen sine innspill er oversendt i form av et posisjonsnotat som ble laget av universitetsledelsen i samarbeid med styringsgruppen for UiB AI. Anbefalingene fra UiB er oppsummert under fire punkt:

1.     Satse på grunnleggende og tverrfaglig forskning som kan bidra til å gjøre kunstig intelligens mer pålitelig, rettferdig og sikker

2.     Tilrettelegge for aktivt samarbeid på tvers av fagmiljø og sektorer

3.     Styrke utdanning innen digitalisering og kunstig intelligens: Både IKT-spesialisert og som integrert kunnskap i alle utdanninger

4.     Utnytte Norges posisjon som foregangsland innen dataregistre og e-infrastruktur

Disse punktene er utdypet i hvert sitt kapittel i posisjonsnotatet, med eksempler fra UiB sitt eget arbeid i disse retningene.

En kort oppsummering av posisjonsnotatet er også publisert som et innlegg fra rektor Margareth Hagen og prorektor Pinar Heggernes i Khrono.