Hjem
UiB AI
Ny NORA-strategi

NORA skal bidra til å styrke den nasjonale satsingen på kunstig intelligens

Forrige uke lanserte NORA sin nye strategi. – Denne strategien er ambisiøs og visjonær, akkurat det vi trenger på feltet, sier UiBs prorektor.

Statsminister Jonas Gahr Støre får NORAs nye strategi fra Klas Pettersen, adm.dir i NROA
Statsminister Jonas Gahr Støre får her et eksemplar av den nye strategien til NORA fra daglig leder i NORA, Klas H. Pettersen.
Foto/ill.:
Alex Moltzau, NORA

Hovedinnhold

– Først og fremst vil jeg gratulerer NORA med en ny strategi. Universitetet i Bergen var en av grunnleggerne av NORA i 2018, og siden den tid har AI-konsortiet vokst og fått en avgjørende rolle i det nasjonale samarbeidet innen kunstig intelligens og for internasjonal synlighet, sier UiBs prorektor og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes. 

Den nye strategien skisserer åtte hovedmål for NORA. Flere av målene berører styrking av norsk forskning, utvikling, utdanning og innovasjon, som vies mye plass i den nye strategien i likhet med den gamle strategien. 

–  Det var viktig for NORA-styret å utvikle en ny strategi for de kommende årene siden mange av målene som var i NORA sin opprinnelige strategi allerede var oppfylt, og også siden det har skjedd innen feltet, ikke minst når det gjelder synligheten og betydningen AI har i samfunnet, de årene NORA har eksistert. NORA inkluderer nå de fleste universitetene og tunge instituttene i denne sektoren og har tatt en nasjonal rolle, sier Inge Jonassen, styreleder i NORA og instituttleder ved Institutt for informatikk ved UiB. 

Den nye strategien skisserer at de akademiske institusjonene må styrke AI-samarbeidet med næringslivet og offentlig sektor. Et område som imidlertid tildeles økt fokus i den nye strategien er at NORA skal bidra mer aktivt inn mot norsk politikkutforming. Kunstig intelligens er et komplekst felt, og politikere trenger gode råd fra fagpersoner. 

Vekker internasjonal oppmerksomhet

–  NORAs styrke er at vi favner nesten alle relevante aktører i Universitets- og høyskolesektoren. Vi vil ta en tydeligere nasjonal rolle og styrke norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid innen kunstig intelligens, både innenfor forskning og politikkutforming, og vi skal initiere og koordinerer større KI-prosjekter av nasjonal viktighet, sier daglig leder i NORA, Klas H. Pettersen til egne nettsider.  

NORA ble opprettet i 2019 for å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. NORAs gjeldende strategi har bidratt til å sette retning og prioritere NORAs satsing de siste årene. Den nye strategien vil være med på å styrke NORAs posisjon både nasjonalt og internasjonalt, sier Inge Jonassen. 

– NORA knytter sammen de gode forskningsmiljøene spredt over hele landet, bidrar til internasjonalisering og til bedre forskerutdanning og forskningsinfrastruktur, og også til innovasjon og ansvarlig utvikling og bruk av AI i det norske samfunnet. Dette hjelper også UiB i å nå sine mål innen AI, både for forskning og utdanning, og når det gjelder teknologi-utvikling, anvendelser i ulike fagfelt og søkelys på humanistiske, juridiske og kulturelle aspekt.  

Jonassen får også støtte fra Pinar Heggernes. 

– Et så stort og velfungerende samarbeid på nasjonalt nivå er sjeldent, og vekker internasjonal oppmerksomhet. Jeg vil berømme NORAs styre og sekretariat med en ambisiøs, visjonær og fremoverlent strategi, avslutter Heggernes.