Hjem
UiB AI
Nyhet

Statssekretær Norvoll besøker UiB for å lære av AI-eksperter

Torsdag 18. april fikk UiB besøk av Tomas Norvoll, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Gruppebilete med studentar
Studenter viser fram sitt prosjekt for objektdeteksjon i TekLab, MCB. Foto: Dag Stenvoll.
Foto/ill.:
Dag Stenvoll

Hovedinnhold

Temaet for besøket var UiBs satsninger på kunstig intelligens og digital kompetanse. Norvoll fikk omvisning av prorektor Pinar Heggernes, for å lære om og inspireres av prosjekter på Media City Bergen, Høyteknologisenteret og Alrek helseklynge.

Regjeringen arbeider med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi, som etter planen skal være ferdig til sommeren. Norvoll kom til Bergen for å lære om hva som foregår i våre fagmiljøer. På MCB fikk han en omvisning på Senter for undersøkende journalistikk, SFI-en Media Futures, og studenter demonstrerte objektdeteksjon i TekLab.  

Besøk på informatikk
Foto/ill.:
Randi H. Eilertsen

Norvoll har hørt på forskere og studenter fra Institutt for informatikk. Foto: Randi H. Eilertsen

På Høyteknologisenteret viste Institutt for informatikk fram noe av sin banebrytende forskning, blant annet innen medisinske visualiseringer og datasikkerhet. På Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Alrek helseklynge ved fikk statssekretæren blant annet høre om helseregistre, der Norge har en unik posisjon internasjonalt. 

bruk av helsedata
Foto/ill.:
Dag Stenvoll

Bruk av norske helsedata mot nevrologiske sykdommer, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Foto: Dag Stenvoll

Norvoll sa seg imponert over bredden av forskning, utdanning og innovasjon knyttet til kunstig intelligens her på UiB. Han understreket at den kommende nasjonale digitaliseringsstrategien ikke blir en handlingsplan fram til 2030, noe som ville være umulig når utviklingen går så fort som den gjør. Regjeringen ønsker heller å få til en god balanse i bruk av kunstig intelligens opp mot personvern, slik at norske aktører kan være med på å drive fram teknologiutviklingen – og ikke bare ta i bruk det som er utviklet i andre land. 

En stor takk til alle forskere og studenter på BCM, Høyteknologisenteret og Alrek helseklynge som viste fram noe av bredden og tverrfagligheten i UiB sine fagmiljø knyttet til kunstig intelligens!