Hjem
Aktuelt
FN HAVKONFERANSE 2017

UiB markerte seg på FNs store havkonferanse

På FNs konferanse for bærekraftig hav i New York annonserte UiB flere partnerskap innen forskning og utdanning. UiB planlegger å følge opp det gode arbeidet på konferansen med en rekke tiltak knyttet til FNs bærekraftsmål.

Sildestim
Foto/ill.:
Luca Kleve-Ruud, Samfoto, NTB Scanpix

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen (UiB) presenterte en rekke bidrag på bærekraftig marin forskning under konferansen, som fant sted i New York første uken av juni 2017. I tillegg brukte UiB konferansen for å bygge videre på etablerte nettverk og opprette nye. Forskere innen naturvitenskapene og samfunnsvitenskapene representerte universitetet på konferansen. UiB lanserte flere frivillige tiltak sammen med ulike partnere i akademia - såkalte “voluntary commitments”.

Nå etter konferansen følger UiB opp det gode arbeidet på havkonferansen med en rekke tiltak, der universitetet vil bruke sin faglige bredde for å bidra til at FNs 17 bærekraftsmål blir oppfylt. Forskning, utdanning og kunnskap spiller en avgjørende rolle for at dette skal skje.

Mer om UiBs deltakelse på FNs havkonferanse