Hjem
Aktuelt
HUMANIORA

Skal gjøre humaniora mer synlig

Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.

Margareth Hagen.
Margareth Hagen, prorektor ved UiB.

Hovedinnhold

22. mars 2017 ble humaniorameldingen til Stortinget presentert.  Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trakk blant annet fram at humanioraforskningen var «uutnyttet», og oppfordret til «utfordringsdrevet» humanioraforskning.

Tre områder med utfordringer ble nevnt:

  • Integrering, migrasjon og konflikter
  • De store teknologiskiftene
  • Klima, miljø og bærekraft

Øker andelen til humaniora

Forskningrådet øker nå finansieringen av «utfordringsdrevet» forskning, for å følge opp denne delen av humaniorameldingen.

- Rådet har satt seg som mål å øke andelen humaniorafinansiering fra 3 til 5 prosent av de totale bevilgningene, forteller administrerende direktør John-Arne Røttingen til Khrono.

Gir et solid løft

- Sammen med humaniorastategien til UiB vil disse midlene kunne gi et solid løft til den tverrfaglige forskningen ved UiB ved at humanioraperspektivet oftere blir inkludert i større prosjekter, sier Margareth Hagen, prorektor ved Universitetet i Bergen.

Per i dag utgjør dette en økning fra tre til fem prosent 176 millioner kroner opp fra dagens nivå.

Hagen er opptatt av at midlene også forplikter. 

- Dette både forplikter og gagner det humanistiske miljøet. Det gir de en mulighet til å bli tydelige premissleverandører i flere og nye forskningsmiljøer og til å bli mer synlige i samfunnet generelt, sier hun.

Fem hovedsatsingsområder

UiB har nettopp lansert sin humaniorastrategi. Humaniorastrategien er bygget rundt de fem hovedmålene i den nasjonale humaniorastrategien (st mld nr 25 Humaniora i Norge) og UiBs strategi, med tiltak innen fem hovedsatsingsområder:   

  • Kvalitet i humaniora
  • Samfunnsrelevans
  • Arbeidslivet
  • Skolen
  • Språk

Her kan du lese hele strategien og hva som ligger i de ulike hovedmålene: UiBs Humaniorastrategi.