Hjem
Aktuelt
Humaniorastrategi

Offensiv humaniora-satsing

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.

Universitetsmuseet
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen/Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

I humaniorastrategien som ble presentert for Universitetsstyret blir det påpekt at UiB som alle klassiske, europeiske forskningsuniversiteter, kjennetegnes av et stort antall humanistiske fag. UiB forvalter landets nest største humanistiske forskningsmiljø, både i bredde og størrelse.

Målene

Strategiens mål er at UiB skal levere kunnskap og undervisning av høy kvalitet og utvikle forskning og undervisningstilbud som møter fremtidens behov og bidrar i UiBs tematiske satsninger. Humaniorastrategien inneholder planer om å satse spesielt på digital humaniora.

Humaniorastrategien er bygget rundt de fem hovedmålene i den nasjonale humaniorastrategien (st mld nr 25 Humaniora i Norge) og UiBs strategi, med tiltak innen fem hovedsatsingsområder:   

  • Kvalitet i humaniora
  • Samfunnsrelevans
  • Arbeidslivet
  • Skolen
  • Språk

Her kan du lese hele strategien og hva som ligger i de ulike hovedmålene: UiBs Humaniorastrategi

Samfunnsrelevansen viktig

- Jeg synes det er et solid og godt dokument, både i tråd med humaniorameldingen og humanioraevalueringen, og ikke minst med tiltak som er i tråd med strategien vår, sa styremedlem Kjersti Fløttum på styremøtet.

Universitetsstyret stilte seg bak og vedtok strategien som ble presentert av rektor Dag Rune Olsen på møtet den 31.mai. 

Styret påpekte at de kunne ønsket seg enda skarpere stilte tiltak under innsatsområdet for samfunnsrelevans, og stilte også spørsmål om hvilke økonomiske ressurser denne planen fordrer. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm svarte at UiB vil foreslå for styret at det settes av penger til gjennomføring av handlingsplanene, men det viktigste grepet er at UiB satser på å få inn større ekstern finansiering. Han pekte også på at tiltak for studiegjennomføring også vil kunne bidra til finansiering.

Håper å posisjonere UiB

De kommende årene vil humanistisk kompetanse i større grad skrives inn i forskningsprogrammene til Forskningsrådet og i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa. Målet er at strategien skal bidra til å profilere og utvikle UiBs kvaliteter innenfor de humanistiske fagene og posisjonere universitetet strategisk nasjonalt og internasjonalt.

I arbeidet med strategien har arbeidsgruppen gjennomført analyser av og vurdert grunnlagsdata om humaniora ved UiB, i Norge og internasjonalt. Arbeidsguppen har bestått av: Margareth Hagen, prorektor (leder) Jørgen Sejersted, dekan HF, Anne Beate Maurseth, prodekan HF, Henrik von Achen, direktør for Universitetsmuseet, Dag Elgesem, visedekan SV.