Hjem
Aktuelt
Internasjonalisering

- Internasjonal utveksling av kunnskap viktigere enn noensinne

Fulbright-stipendiat Derek Lackaff er imponert over fasilitetene i Media City Bergen, og mener internasjonal utveksling og deling av kunnskap er viktigere enn noensinne.

Derek Lackaff
Derek Lackaff har dette semesteret undervist på bachelorprogrammet i medie- og interaksjonsdesign ved UiB. Han synes den tette koblingen man finner i MCB, mellom studiene og bransjen rundt, er unik.
Foto/ill.:
João Ribeiro

Hovedinnhold

Fulbright er et prestisjefylt stipendprogram som støtter studie- og forskningsmobilitet mellom USA og ca. 150 deltagende land. En av dem som kom seg gjennom nåløyet i søkeprosessen for 2018-2019, er Derek Lackaff, som normalt er hjemmehørende på Elon University, North Carolina, USA. Han forsker og underviser innen felt som medie- og kommunikasjonsteknologi og digitale medier. 

I ett år skal han dermed undervise på bachelorprogrammet i medie- og interaksjonsdesign, på Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

- Jeg har lenge fulgt med på initiativene rundt de nye UiB-studieprogrammene i Media City Bergen, med stor interesse. Nå ønsket jeg å på egen hånd se hvordan programmene fungerer, og å følge prosessen på nært hold. Det er hovedgrunnen til at jeg søkte meg til UiB, sier han.

- MCB helt i forgrunnen

Lackaff mener at Universitetet i Bergen, gjennom studieprogrammene i MCB, er helt i forgrunnen på dette feltet. Spesielt positivt ser han på den tette koblingen mellom studiene og bransjen rundt, der studentene er i praksis hos medie- og teknologibedriftene i klyngen.

- Når man plasserer utdanning og bransjen under samme tak og klarer å få til et fruktbart samarbeid, får man en svært interessant kobling. Mulighetene for studentene, fakultetet og bedriftene er virkelig unike i MCB, sier han. 

Lackaff er også imponert over delingskulturen som generelt sett er bygget opp i MCB. Amerikaneren ser likevel ikke for seg at en lignende klynge, med flere konkurrenter under samme tak som deler idéer og kunnskap, vil bli en realitet i sitt eget hjemland med det første. 

Tett på bransjen

- Når du drar hjem etter ditt opphold her, hva håper du å ha fått med deg?

- Mye god inspirasjon, sier Lackaff, og utdyper:

- Vi har riktignok ikke et "økosystem" av medie- og teknologibedrifter i samme bygning som studiene, som her i Media City Bergen. Men vi har praktikantopphold og lignende, som vi for øvrig har benyttet oss av på Elon University gjennom mange år.

Han mener et godt studieløp bør være variert og praktisk rettet. 

- Tilbakemeldingene fra mine studenter på Elon University er at det naturlig nok er viktig å lære de tekniske ferdighetene man trenger i yrkeslivet. Men studentene mener også det er viktig å lære om samarbeid, problemløsning, og kommunikasjon med mennesker som har forskjellige roller. At de gjennom studiene lærer å jobbe med forskjellige perspektiver, å se det større bildet, og å veksle mellom disse synene. 

- Jeg er opptatt av at studentene skal lære om både redskapene og ferdighetene de trenger i et arbedsmarked som er i rask endring, og det er noe også Universitetet i Bergen har fått til her i MCB.

Likheter og forskjeller

Han ser en del likheter, men også forskjeller, mellom det å undervise i Norge og i USA. 

- Selve klasseromsituasjonen er på mange måter lik, mens det er forskjeller i strukturen og vurderingsmetode i kurset. For eksempel har man i USA større fokus på arbeidet studentene gjør underveis i studieløpet, mens man i Norge i stor grad vurderer studentene ut ifra en avsluttende eksamen, sier han og legger til:

- En spesiell utfordring er gjerne kurs som er basert på mye prosjektarbeid og gruppearbeid. I hvilken grad skal arbeidet studentene gjør underveis telle i den endelige vurderingen? Her kan også jeg med mitt "outsider"-perspektiv bidra med nye innspill, sier han. 

Ønsker samarbeid

Lackaff håper etterhvert å få i stand et samarbeid mellom studentene på UiB og på Elon University.

- Jeg ser for eksempel for meg at de amerikanske studentene kunne skape grunnlaget i en historie, som de norske studentene fremstiller visuelt. Jeg synes dette ville være interessant; da studentene kommer fra ulike land, samtidig som man har felles tankesett og inngang til det digitale arbeidet, som jo går ut over landegrenser. 

Et slikt potensielt prosjekt er på et tidlig planleggingsstadie, men Lackaff mener dette er ett eksempel som viser hvorfor utvekslingsprogram som Fulbright er så viktige. Programmet ble i sin tid etablert for å øke gjensidig forståelse mellom folk i USA og andre land, gjennom utveksling av personer, ideer og kunnskap.

- Dette er verdier som er viktigere i dag enn noensinne, sier han, og håper på et senere tidspunkt å ta imot forskere, forelesere og studenter fra UiB til Fulbright-utvekslingsopphold på Elon University.