Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Vil du studere mediefag og IKT?

Instituttet tilbyr studiene informasjonsvitenskap, medievitenskap, journalistikk, TV-produksjon, medie- og interaksjonsdesign, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kognitiv vitenskap.

Vi holder til i Fosswinckelsgate 6. og i medieklyngen Media City Bergen. Studietilbudene er tett knyttet til et aktivt og internasjonalt orientert forskningsmiljø. Instituttet driver en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Omlegging av master i medievitenskap

Forskning, analytisk kompetanse og arbeidslivsrelevans

Mastergraden i medievitenskap ved UiB har fått en faglig fornyelse. Sentrale stikkord for omleggingen er analytisk kompetanse, forskningsnær undervisning og arbeidslivsrelevans.

Ny rapport

Reuters Digital News Report 2018

Årets rapport om digitale bruksmønstre for nyheter viser stabilitet, men også hvor hvordan journalistikken utfordres av nye brukervaner.

Nyheter

Han får Kinas høgste akademiske utmerking

– Ei stor ære, seier UiB-professor Thomas Ågotnes, som no er tildelt Changjiang Scholar Award.

Holbergprisen 2018

Et kritisk blikk på Holbergprisvinnerens forskning.

Sosiale medier bidrar til en polarisering av samfunnsdebatten som på sikt kan undergrave betingelsene for et velfungerende demokrati, advarer Harvard-forskeren Cass Sunstein. Professor Dag Elgesem retter et kritisk blikk på Holbergprisvinnerens forskning i artikkel hos Vox Publica.
Student

Studenter sporer blikk med tek-briller

Med avansert, ny teknologi kartlegger studenter på medie- og interaksjonsdesign hvor brukere av skjermbasert innhold fester blikket, hvilken puls de har og om de svetter.