Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
IKT for samfunnsvitere

Nye kurs i IKT for samfunnsvitere

Vil du øke din digitale kompetanse? SV-fakultetet tilbyr emner i IKT som passer for alle samfunnsvitere som vil lære å hente inn og bruke digitale data på en effektiv måte.

Utklipp av bokforside med tannhjul i bakgrunnen og teksten "Python for everybody - Exploring data in Python 3"
Foto/ill.:
Charles Severance

Hovedinnhold

SV-fakultetet og Institutt for informasjons- og medievitenskap lanserer nå en IKT-pakke med 5 emner som gir totalt 30 studiepoeng. Emnene kan tas av alle bachelorstudenter ved SV-fakultetet som frie studiepoeng i graden.

Hvorfor ta IKT-pakken?

Disse emnene vil gjøre deg i stand til å hente inn og bruke nye digitale data på effektive måter i bachelor- og masteroppgaver, hever din digitale kompetanse, og øker arbeidslivsrelevansen av utdanningen din. Kombinasjonen av samfunnsvitenskapelige og IKT-baserte metoder er sentralt i utviklingen av SV-fagene og er etterspurt i arbeidslivet.

Og når?

Du kan begynne å ta pakken i vårsemesteret med emnet DATA110 (10 sp) (tilsvarer emnet INFO132). Du må ta dette emnet i vårsemesteret for å kunne ta de resterende emnene i høstsemesteret.

Om høsten tilbyr vi emnene DATA120 Databaser (5 sp), DATA130 Strukturerte data (5 sp), DATA140 Rå-data (5 sp) og DATA150 Datasett (5 sp). Alle emnene i pakken tilbys for første gang i 2021. Du velger selv hvilke emner du vil ta i tillegg til DATA110/INFO132.

Innføring i programmering

Det første kurset i pakken (DATA110/INFO132) er en innføring i programmering på 10 studiepoeng. Dette grunnleggende kurset må du ta før du kan ta de fire andre emnene. Her får du grunnleggende ferdigheter i programmering, generell digital kompetanse, og grunnlag for å spesialisere programmeringsferdighetene dine i ulike retninger. Kurset har omfang og læringsmål på linje med det som er standard for innføring i programmering, men opplegget er tilpasset en SV-kontekst. Våren 2020 heter emnet INFO132, mens det fra og med våren 2021 heter DATA110 Innføring i programmering.

Databaser

De 4 andre kursene i emnepakken er på 5 studiepoeng hver. Disse bygger på programmeringskurset, men er innbyrdes uavhengig av hverandre. De gir spesialiseringer i behandling av ulike data-typer ved hjelp av verktøy i Python. Det første av disse kursene (DATA120) gir en praktisk innføring i databaser, der du lærer hvordan man strukturerer databaser i tabeller, og hvordan man kan bruke Python effektivt til å oppdatere databaser og plukke ut relevant informasjon til bruk i en applikasjon.

Strukturerte data

Når det gjelder informasjon som er tilgjengelig via tjenester på nettet kommer den ofte i egne formater (XML, JSON), der dataene er beskrevet i standardiserte vokabular. Et av kursene i pakken (DATA130) tar derfor for seg ressursene Python har for å hente ut slike data fra eksterne datakilder, tolke dem og legge dem til rette for bruk i dine egne programmer.

Rå-data

Men mye data som er viktig for samfunnsvitere finnes i frie formater, for eksempel i form av ren, ustrukturert tekst. Innhenting, behandling og lagring av slike ustrukturert data krever andre verktøy enn strukturerte data, og et av kursene (DATA140) tar for seg noen metoder for å håndtere slike data i Python.

Datasett

I et fjerde kurs (DATA150) skal deltakerne lære å bearbeide datasett i en form som passer forskningsformålet, og å bruke ressurser i Python for å analysere og visualisere data.