Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
IKT for samfunnsvitere

Nye kurs i IKT for samfunnsvitere

Vil du øke din digitale kompetanse? SV-fakultetet tilbyr emner i IKT som passer for alle samfunnsvitere som vil lære å hente inn og bruke digitale data på en effektiv måte.

Utklipp av bokforside med tannhjul i bakgrunnen og teksten "Python for everybody - Exploring data in Python 3"
Photo:
Charles Severance

Main content

SV-fakultetet og Institutt for informasjons- og medievitenskap lanserer nå en IKT-pakke med 5 emner som gir totalt 30 studiepoeng. Emnene kan tas av alle bachelorstudenter ved SV-fakultetet som frie studiepoeng i graden.

Hvorfor ta IKT-pakken?

Disse emnene vil gjøre deg i stand til å hente inn og bruke nye digitale data på effektive måter i bachelor- og masteroppgaver, hever din digitale kompetanse, og øker arbeidslivsrelevansen av utdanningen din. Kombinasjonen av samfunnsvitenskapelige og IKT-baserte metoder er sentralt i utviklingen av SV-fagene og er etterspurt i arbeidslivet.

Og når?

Du kan begynne å ta pakken i vårsemesteret med emnet DATA110 (10 sp) (tilsvarer emnet INFO132). Du må ta dette emnet i vårsemesteret for å kunne ta de resterende emnene i høstsemesteret.

Om høsten tilbyr vi emnene DATA120 Databaser (5 sp), DATA130 Strukturerte data (5 sp), DATA140 Rå-data (5 sp) og DATA150 Datasett (5 sp). Alle emnene i pakken tilbys for første gang i 2021. Du velger selv hvilke emner du vil ta i tillegg til DATA110/INFO132.

Innføring i programmering

Det første kurset i pakken (DATA110/INFO132) er en innføring i programmering på 10 studiepoeng. Dette grunnleggende kurset må du ta før du kan ta de fire andre emnene. Her får du grunnleggende ferdigheter i programmering, generell digital kompetanse, og grunnlag for å spesialisere programmeringsferdighetene dine i ulike retninger. Kurset har omfang og læringsmål på linje med det som er standard for innføring i programmering, men opplegget er tilpasset en SV-kontekst. Våren 2020 heter emnet INFO132, mens det fra og med våren 2021 heter DATA110 Innføring i programmering.

Databaser

De 4 andre kursene i emnepakken er på 5 studiepoeng hver. Disse bygger på programmeringskurset, men er innbyrdes uavhengig av hverandre. De gir spesialiseringer i behandling av ulike data-typer ved hjelp av verktøy i Python. Det første av disse kursene (DATA120) gir en praktisk innføring i databaser, der du lærer hvordan man strukturerer databaser i tabeller, og hvordan man kan bruke Python effektivt til å oppdatere databaser og plukke ut relevant informasjon til bruk i en applikasjon.

Strukturerte data

Når det gjelder informasjon som er tilgjengelig via tjenester på nettet kommer den ofte i egne formater (XML, JSON), der dataene er beskrevet i standardiserte vokabular. Et av kursene i pakken (DATA130) tar derfor for seg ressursene Python har for å hente ut slike data fra eksterne datakilder, tolke dem og legge dem til rette for bruk i dine egne programmer.

Rå-data

Men mye data som er viktig for samfunnsvitere finnes i frie formater, for eksempel i form av ren, ustrukturert tekst. Innhenting, behandling og lagring av slike ustrukturert data krever andre verktøy enn strukturerte data, og et av kursene (DATA140) tar for seg noen metoder for å håndtere slike data i Python.

Datasett

I et fjerde kurs (DATA150) skal deltakerne lære å bearbeide datasett i en form som passer forskningsformålet, og å bruke ressurser i Python for å analysere og visualisere data.