Hjem

Gruppe for interaksjonsforskning

interaction

Gruppen for interaksjonsforskning har interaksjon og praksis i teknologirike omgivelser som sitt hovedfokus. Dette inkluderer interaksjon mellom informasjonssystemer og brukere (menneske-maskin interaksjon), interaksjonsdesign, teknologimediert interaksjon og distribuert samarbeid. Vi ser på et bredt spekter av anvendelsesområder som IKT-støttet samarbeid, IKT-støttet læring, mobile applikasjoner og dataspill. Vi er også opptatt av hvordan våre studier kan informere design av grensesnitt og systemer.
 

 

Prosjekter:

Gruppen er også partner i SLATE

Artikkel publisert

Affordances and Design

Professor Victor Kaptelinin har publisert en artikkel i The Encyclopedia of Human-Computer Interaction.

Ny publikasjon

Making Use of ICT: Glimpses from Norwegian Teacher Practices

This paper presents the Norwegian results of a baseline study of teacher practices with ICT.

Ny bok
Gameworld Interfaces, illustrasjonsbilde

Gameworld Interfaces

Dataspillutviklere presenterer vanligvis informasjon til spilleren på to måter. Spillet kan presentere informasjonen slik at den virker som en integrert del av spillets fantasiunivers, naturalistisk, eller det kan gi spilleren informasjon ved hjelp av «overlays», symboler og menyer.