Hjem

Human-Computer Interaction (HCI)

Hovedinnhold

HCI research group logo

Gruppen for interaksjonsforskning har interaksjon og praksis i teknologirike omgivelser som sitt hovedfokus. Dette inkluderer interaksjon mellom informasjonssystemer og brukere (menneske-maskin interaksjon), interaksjonsdesign, teknologimediert interaksjon og distribuert samarbeid. Vi ser på et bredt spekter av anvendelsesområder som IKT-støttet samarbeid, IKT-støttet læring, mobile applikasjoner og dataspill. Vi er også opptatt av hvordan våre studier kan informere design av grensesnitt og systemer.

Artikkel publisert
picture showing use of diagnostic device

Designing Audio/Visual Narratives

Recovering from serious illness involves a bodily and psychosocial reorientation in everyday life. Survivors of gynecological cancer often experience bodily changes, fear of cancer recurrence, and changes in sexual health...

MediaFutures
Bilde av AI Commentator - en app for smarttelefon. Bildet viser appen og en fotballbane.

Redesigning the commentary role in football games with AI

Gone are the days of solely watching sports on a single fixed device. For most fans, smartphones, designed for engagement and interaction, supplement the live game experience.
Ny publikasjon
bilde av et hus

Immersive Virtual Reality (VR)

This paper explores performing Go-along interviews in Immersive Virtual Reality (VR).

Ny bok
picture of two big houses

Proceedings of the ACM on Human- Computer Interaction

It is our great pleasure to welcome you to this issue of the Proceedings of the ACM on Human- Computer Interaction...