Hjem

Gruppe for interaksjonsforskning

Hovedinnhold

Tegneserie-bilde av person med VR-briller

Gruppen for interaksjonsforskning har interaksjon og praksis i teknologirike omgivelser som sitt hovedfokus. Dette inkluderer interaksjon mellom informasjonssystemer og brukere (menneske-maskin interaksjon), interaksjonsdesign, teknologimediert interaksjon og distribuert samarbeid. Vi ser på et bredt spekter av anvendelsesområder som IKT-støttet samarbeid, IKT-støttet læring, mobile applikasjoner og dataspill. Vi er også opptatt av hvordan våre studier kan informere design av grensesnitt og systemer.

Research labs:

Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), ledet av Prof. Barbara Wasson

t2i Labledet av Prof. Morten Fjeld

Prosjekter:

  • Better Video Workflows  - Samarbeid med Vizrt. Finansiert av Norges Forskningsråd (NFR).

  • INTROMAT - Fokus på mental helse og teknologi. Fyrtårn prosjekt finansiert av NFR. Ledet av Haukeland Universitetssykehus. 

  • ViSmedia - Finansiert av NFR. Samarbeid med Journalistikk gruppen ved Infomedia.

  • Silogames - Lokasjons-baserte spill for læring. Finansiert med små driftsmidler, UiB.

 

Artikkel publisert
picture showing use of diagnostic device

Designing Audio/Visual Narratives

Recovering from serious illness involves a bodily and psychosocial reorientation in everyday life. Survivors of gynecological cancer often experience bodily changes, fear of cancer recurrence, and changes in sexual health...

Ny publikasjon
bilde av et hus

Immersive Virtual Reality (VR)

This paper explores performing Go-along interviews in Immersive Virtual Reality (VR).

Ny bok
picture of two big houses

Proceedings of the ACM on Human- Computer Interaction

It is our great pleasure to welcome you to this issue of the Proceedings of the ACM on Human- Computer Interaction...