Hjem
Aktuelt
Christieprisen 2019

Christieprisen 2019 til Jan Einar Greve

- Jeg er ganske stum over å få en slik pris, sa Jan Einar Greve. Han fikk prisen for med sin lange og mangfoldige innsats for å styrke samarbeidet mellom forskning og næringsliv.

Christieprisen 2019 Jan Einar Greve
Jan Einar Greve mottok Christieprisen 2019 fra prorektor Margareth Hagen og rektor Dag Rune Olsen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

- I 1971 skulle Bergen fusjonere med sine omegnskommuner. Da skrev Morgenavisen om meg at "Den vår herre gir et embete, gir han også forstand. Det gjelder ikke Jan Einar Greve." Jeg er glad for at komiteen ikke hørte på Morgenavisen i dag, sa Greve til latter fra salen under prisutdelingen på årets Christiekonferanse.

Greve avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1959 og ble høyesterettsadvokat allerede som 30-åring. Men han er vel så kjent for sitt livslange arbeid og engasjement for nyskaping og innovasjonsvirksomhet.

Samfunnsbygger

Greve har sittet i utallige styrer og har vært med på oppnå resultater i en rekke bedrifter, blant annet Bergen Bank/DnB, Vesta-konsernet, Bergens Tidende og Rieber og Søn AS. Og han har vært med på å forme Bergen som en sentral pådriver for Nonneseterkvartalet og tidligere Bergen Busstasjon.

I den siste delen av sitt yrkesaktive liv var arbeidet i større grad konsentrert om forholdet mellom næringsliv og forskning. Blant annet var han helt sentral i etableringen av såkornfondet Sarsia Seed og var styreleder i årene 2006-2009, han har siden 1986 vært forretningsfører og styreformann i J.P. Broegelmanns Legat som inngår i virksomheten ved Det medisinske fakultet. Arbeidet ved Broegelmanns Forskningslaboratorium har bidratt til å løfte norsk immunologisk forskning til et internasjonalt nivå.

- Jeg håper å bruke prispengene i samråd med Universitetet på blant annet kreftforskning og immunologisk forskning, sa Greve under utdelingen.

Arbeidet for marineholmen

Da UiB i 1986 tok opp arbeidet med å etablere en forskningspark i Bergen, pekte han seg ut som en selvskreven styreformann i Høyteknologisenteret i Bergen AS (senere en del av Marineholmen Forskningspark AS), en rolle han hadde frem til 2012. Bygningene sto med sine 26.000 m2 ferdig i 1989/90.

- Samarbeidet med UiB har vært spennende og givende. Da vi etablerte Høyteknologisenteret var vi fulle av pågangsmot og var så dristige at vi snakket om å arbeide hele veien fra forskning til faktura, sa Greve.

Da Greve i 2007 ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for næringsliv og forskning var arbeidet med forkningsparken er av de viktigste årsakene.

85-åringen har per i dag sluttet som seniorpartner i landets største advokatfirma, Thommesen, Krefting, Greve & Lund (TKGL), men er fortsatt aktiv i en rekke virksomheter og har ikke minst et sterkt engasjement knyttet til mulighetene for økt verdiskaping i det norske samfunnet.

Han avsluttet talen sin med en oppfordring til lokale politikere om å bedre forholdene til næringslivet.

- Det har vært en fornøyelse å delta i byutviklingen, men jeg har erfart at politikerne må gi næringslivet kontinuitet og trygghet for at de skal kunne satse, da prisvinneren.