Hjem
Aktuelt
Program 2020

UiB innsikt

I høst arrangerer UiB, i samarbeid med Studentersamfunnet, fem lørdagsseminarer i Universitetsaulaen i Bergen.

UiB Innsikt, seminarrekke, kunnskapsfornektelse
Denne høsten fortsetter vi undersøkelsen av hva som ligger bak den økende skepsisen til, og i mange tilfeller avvisningen av, forskningsbasert kunnskap.
Foto/ill.:
UiB

Vi inviterer til samtale om ulike kunnskapsbaserte perspektiver på aktuelle tema. Informasjonssamfunnet, maktpolitiske strukturer og økonomi påvirker måten vi ser på verden og også vårt forhold til forskningsbasert kunnskap.

Seminarserien UiB innsikt gir dybde og perspektiv til tema der kunnskapen er vesentlig for å forstå rekkevidden og konsekvensene for folk og samfunn, både lokalt og internasjonalt. Vi skal vise hvordan og hvorfor kunnskap spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen og for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor.

Vi kan kun lykkes i fellesskap, og da er dialog og forskning helt avgjørende.

Tema høsten 2020

Lørdag 12. september: Har vi fortsatt tillit til barnevernet - og bør vi ha det?

Lørdag 19. september: Brannen i Moria: Grenser, migrasjon og politikk

Lørdag 26. september: Trumfer klimakrisen over biodiversitetskrisen?

Lørdag 24. oktober: Smittekamp gjennom tidene - fra lepra til korona

Lørdag 31. oktober: Frykt og håp: Retoriske veier til Det hvite hus

Lørdag 21. november: Hjelper det å rive ned gamle helter?

 

Sted: Universitetsaualen og på stream. Lenke kommer.

Tid: 14.00—15.30