Hjem
Aktuelt
Seminarrekke om kunnskapsfornektelse

Seminarrekke om kunnskapsfornektelse

- Vitenskapen spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen, for å løse klimakrisen og de store naturødeleggelsene vi erfarer. Vi kan kun lykkes i fellesskap, og da er tilliten til forskningen helt avgjørende, sier prorektor Margareth Hagen.

UiB Innsikt, seminarrekke, kunnskapsfornektelse
Denne høsten ser vi nærmere på hva som ligger bak den økende skepsisen til, og i mange tilfeller avvisningen av, forskningsbasert kunnskap.
Foto/ill.:
UiB

Denne høsten arrangerer UiB, i samarbeid med Studentersamfunnet, fem lørdagsseminarer om kunnskapsfornektelse der vi undersøker hvordan det står til med vitenskapens stilling. - Vi ønsker å vite mer om hva som ligger bak den økende skepsisen og i visse tilfeller totale avvisningen av forskningsbasert kunnskap, sier prorektor Margareth Hagen.

Det finnes ulike interesser og samfunnsstrukturer som rokker ved tilliten til vitenskapen, poengterer Hagen. - Som forskersamfunn er vi forpliktet til å bestrebe oss på å forstå disse fenomenene og til å ivareta en åpen dialog også med tvilerne og fornekterne.

I følge Hagen er det viktig å huske på at tvil er noe annet enn bevisst og konstruert kunnskapsfornektelse: - Tvil har ofte gagnet vitenskapen. Det er vesentlig at vi møter tvilerne med åpenhet og respekt, samtidig som vi forsøker å forstå hvilke mekanismer som ligger til grunn for mistillit og fornektelse av vitenskapelig kunnskap, sier hun.

Kjernen i samfunnsoppdraget vårt

Møterekken tar tak i selve kjernen i samfunnsoppdraget som bærende kunnskapsinstitusjon: - Jeg er veldig glad for å samarbeide med Studentersamfunnet om disse møtene. Samarbeidet med studentene er vesentlig for å forstå hvordan kunnskapsfornektelsen og tvilen vil arte seg de neste årene. Ekstra spennende er det at vi for første gang skal ta Tårnsalen i Universitetsmuseet i bruk til møtene etter at museet er åpent, sier hun.

14. september: Klimakunnskapen er her: Hvorfor gjør vi så lite?

19. oktober: Hva er god helse? Når skolemedisin møter vaksinemotstand.

26. oktober: History, truth and memory: The challenge of holocaust denial.

9. november: Sannheten om miljøvennlig laks - den nye oljen.

30. november: Kampen om kunnskapen

Sted: Tårnsal, Universitetsmuseet, naturhistorie

Tid: 14.00—15.30