Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Program 2021

UiB Innsikt

I vår arrangerer UiB, i samarbeid med Studentersamfunnet, fem lørdagsseminarer med tema knyttet til demokrati og folkestyre.

UiB Innsikt
I vårens seminarserie UiB innsikt diskuteres tematikker som er politisk omstridte – og vi presenterer innsikter om vilkårene for folkestyret.
Photo:
UiB/Unsplash

Main content

UiB og Studentersamfunnet inviterer til samtale om ulike kunnskapsbaserte perspektiver på aktuelle tema. Informasjonssamfunnet, maktpolitiske strukturer og økonomi påvirker måten vi ser på verden og også vårt forhold til forskningsbasert kunnskap.

Seminarserien UiB innsikt gir dybde og perspektiv til tema der kunnskapen er vesentlig for å forstå rekkevidden og konsekvensene for folk og samfunn, både lokalt og internasjonalt. Vi skal vise hvordan og hvorfor kunnskap spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen og for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor.

Vi kan kun lykkes i fellesskap, og da er dialog og forskning helt avgjørende.

I anledning stortingsvalget 2021 inviterer vi til samtale om ulike kunnskapsbaserte perspektiver med tema knyttet til demokrati og folkestyre. I vårens seminarserie UiB innsikt diskuteres tematikker som er politisk omstridte – og vi presenterer innsikter om vilkårene for folkestyret.

Tema våren 2021

Sted: Universitetsaualen og på stream. Lenker kommer.

Tid: 14.00—15.30