Hjem
Aktuelt
Styremøte

Styremøte torsdag 28. november

Klimanøytralt UiB, nedleggelse av studier og en rapport om universitetets internasjonale samarbeid er saker styret skal ta stilling til. Her kan du se møtet direkte fra klokken 10.

Universitetsstyremøte 28/11-2019

Styremøtet 28. november starter klokken 10.00.

Hovedinnhold

Under det som blir årets siste styremøte for Universitetet i Bergen, er det en lang rekke saker som skal behandles. Blant annet skal styret vedta ambisjoner og tiltak for et klimanøytralt UiB.

Universitetet har de siste månedene kjørt en rekke aktiviteter i forbindelse med målet om klimanøytralitet. Styret skal ta stilling til forsalg til reisepolicy for UiB, samt opprettelsen av et klimafond. Gjennom klimafondet åpnes det opp for at studenter og ansatte ved UiB kan søke om midler for å finansiere prosjekter som reduserer universitetets klimafotavtrykk.

Reisepolicyen til UiB er ett av tiltakene som skal på plass for å redusere de totale CO2-utslippene fra Universitetet med 10 prosent i året. Spørsmålet om hvordan institusjonen skal kutte utslipp fra flytrafikk reiser komplekse problemstillinger. Samtidig som UiBs klimaavtrykk skal reduseres, er ambisjonene for UiBs faglige virksomhet store.

- Våre forskere skal fortsatt delta i internasjonale prosjekter. Studenter skal fortsatt reise på utveksling. Samtidig må klimapåvirkningen vår ned. Utfordringen er å få til dette på en rettferdig og bærekraftig måte, uttalte Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner da reisepolicyen ble lagt frem for om lag en måned siden.

I styresaken om klimanøytralt UiB står det også at Universitetet skal kutte 440 parkeringsplasser fra dagens 740 til 300. Det skal også innføres brukerbetaling for all parkering på UiBs arealer.

Legger ned oljestudie

Styret skal også ta stilling til universitetets studieportefølje for neste år. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har varslet nedlegging av bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi, fra og med høst 2020. Studieprogrammet har vært forankret ved Institutt for fysikk- og teknologi. Studieplassene flyttes til en revidert versjon av det 5-årige integrerte masterprogrammet i energi (sivilingeniør), som også skal romme deler av tilbudet fra det nedlagte programmet.

Dekan ved MatNat, Helge K. Dahle har uttalt til På Høyden at søkertallene til studiet har gått kraftig ned de siste fem årene.

Her kan du se hele sakslisten og lese styrepapirene.