Hjem
Aktuelt
HRS4R

Prestisjetung status for UiB

EU-kommisjonen har tildelt Universitetet i Bergen status som HR Exellence in research.

HR Excellence in research logo
EU-kommisjonen har gitt UiB statusen HR Exellence in Research.
Foto/ill.:
EURAXESS

Hovedinnhold

Statusen viser at universitetet oppfyller prinsippene i «European Charter & Code for Researchers», og at UiB har forpliktet seg til å utvikle kvalitet i HR i Forskning. European Charter & Code er et sett med prinsipper og krav som spesifiserer roller, ansvar og rettigheter til forskere, arbeidsgivere og finansieringskilder.

At UiB nå oppfyller disse prinsippene og kravene, og forpliktet seg til bedre HR i forskning, skal styrke kvaliteten på forskningen, fremme forskernes karriere og gjøre forskningsmiljøene mer konkurransedyktige.

- Dette vil ha betydning for universitet i konkurransen om å rekruttere de beste forskerne, og ved etablering av fremtidige, internasjonale forskningsprosjekter som Horisont Europa, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Fem tiltaksområder

Universitetet i Bergen har jobbet med søknaden til EU-kommisjonen denne høsten. Nå som søknaden er godkjent, skal UiB utarbeide en plan for å gjennomføre tiltakene som de har forpliktet seg til. Tiltakene som skal gjennomføres er systematisert i fem overordnede områder:

 1. Rekruttering
  Åpne, transparente og merittbaserte rekrutteringsprosesser er viktig for rettighetene til søkere til stillingene, men også for mangfoldet i forskningsmiljøene ved UiB.
  Det er beskrevet 4 rekrutteringstiltak i tiltaksplanen.
 2. Karriereutvikling/-rådgivning
  Det å styrke FoU-ansattes karriereutvikling fremstår som det mest sentrale utviklingsområdet for UiB i den initiale implementeringsfasen av C&C. I dette ligger også etablering av karriererådgivningstjenester spesielt rettet mot ph.d.-gruppen.
  Det er beskrevet 5 karriereutviklingstiltak i tiltaksplanen.
 3. Veilederrollen
  Veiledning dekker ulike etiske-, faglige- og personalmessige aspekter av FoU-arbeid, disse aspektene kan utvikles tverrfaglig ved å fokusere på tiltak som styrker helheten i veilederrollen.
  Arena for utvikling av veilederrollen er beskrevet i tiltaksplanen.
 4. Likestilling/mangfold
  UiB har en lang tradisjon for likestillingspolitikk og mangfold i FoU-stillinger, men erkjenner at det er behov for kontinuerlig å utvikle kunnskap og virkemidler som gir kjønnsbalanse og like muligheter for alle på karriereveien som forsker.
  Det er beskrevet 3 tiltak om likestilling/mangfold i tiltaksplanen.
 5. Administrativ støtte til FoU-ansatte
  Administrativ støtte til FoU-ansatte er gjort til et overordnet tiltaksområde for å utvikle og effektuere UiB-rutiner som sikrer at forskeres arbeidsvilkår gir tilstrekkelig fleksibilitet for å oppnå gode forskningsresultater.
  Det er beskrevet 2 administrative støttetiltak i tiltaksplanen.

- De foreslåtte tiltakene vil bidra til å utvikle arbeidsvilkårene for FoU-ansatte ved UiB. Tildeling av status som «HR Excellence in Research» vil synliggjøre internasjonalt at UiB oppfyller prinsippene, og har forpliktet seg til å utvikle kvalitet i «HR i forskning», sier HR-direktør Sonja Dyrkorn.