Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Prosjekt

Bedre HR i forskning

UiB skal implementere prinsippene i "European Charter & Code for Researchers" som er vedtatt av EU-kommisjonen. Bedre HR i forskning skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktige.

Dokumentasjonen er lagt ut på den engelske nettsiden for prosjektet

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2017Etablerte prosjektorganisasjon
Høst 2017UiB sluttet seg til Charter & Code-prinsippene
Vår 2018Avviksanalyse og workshops 
Vår 2019Handlingsplan for implementering av Charter & Code
Høst 2019Søknadsfrist for "HR Excellence in Research"

Styringsgruppe for prosjektet

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør (leder)
Margareth Hagen,  prorektor
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør
Vibeke Kyrkjebø Irgan, leder av BOA-teamet
Odd André Karlsen, førsteamanuensis (matnat)
Agnes Camilla Bernt, professor (jus)
Magnus Hoem Iversen, postdoktor (SV)
Magdalena Keindl, stipendiat (med)