Hjem

Universitetsdirektørens kontor

Prosjekt

Bedre HR for forskere: Charter & Code

UiB skal implementere prinsippene i "European Charter & Code for Researchers" som er vedtatt av EU-kommisjonen. Bedre HR for forskere skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktige.

Siste nytt:

Gjennomførte arrangementer

29. mai 2018Workshop III, Arbeidsvilkår og trygd
03. mai 2018Workshop II, Rekruttering og utvelgelse
13. april 2018Workshop I, Etiske og faglige aspekter og Opplæring og utvikling
06. april 2018Felles oppstartssamling for arbeidsgruppene  

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2017Etablere prosjektorganisasjon
Høst 2017UiB slutter seg til Charter & Code-prinsippene
Vår 2018Avviksanalyse og workshops
Rapport fra spørreundersøkelse blant UiB-forskere
Rapport fra Workshop I
Rapport fra Workshop II
Rapport fra Workshop III
Høst 2018Handlingsplan for implementering av Charter & Code
Vår 2019Søknad om HR Excellence-beviset og implementering av Charter & Code

 

Styringsgruppe for prosjektet

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør (leder)
Margareth Hagen,  prorektor
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør
Vibeke Kyrkjebø Irgan, leder av BOA-teamet
Pinar Heggernes, instituttleder
Agnes Camilla Bernt, professor
Ingvild Aagedal Skage, postdoktor
Anna Therese Bjerkreim, stipendiat