Hjem
Aktuelt
Samarbeidsavtale

Signerte samarbeidsavtale med NAV

Universitetet og NAV har inngått en gjensidig avtale om kompetanseutvikling, samarbeid om arbeidsrelevans og forskning og utvikling.

Signerte avtale med NAV Vestland
Direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes og UiB-rektor Dag Rune Olsen signerte samarbeidsavtalen mellom universitetet og NAV.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright

Hovedinnhold

Avtalen, som er signert av rektor Dag Rune Olsen og direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, tar sikte på å knytte universitetet og NAV tettere sammen.

- Det er viktig at vi har fått på plass en slik avtale med NAV. Med denne avtalen håper jeg at vi kan knytte oss tettere sammen, og få utnyttet mulighetene som ligger i den, sier Dag Rune Olsen.

I samarbeidsavtalen er det listet opp en rekke samarbeidsområder det kan bli aktuelt å jobbe videre med. Blant annet muligheter for samarbeid om kompetanseutviklingstiltak, etter- og videreutdanning i NAV, gjennomføring av praksishopphold for studenter og forsknings- og utviklingsarbeid.

Forskningssamarbeid

- Både Universitetet i Bergen og NAV Vestland er organisasjoner som har et viktig samfunnsoppdrag. Det er nødvendig for oss å se hvordan vi kan utnytte dette sammen, sier NAV-direktør Kverneland, som håper at avtalen på sikt kan føre til forskningsprosjekter som NAV Vestland og UiB samarbeider om.

Hun forteller at NAV opplever henvendelser fra enkeltforskere fra ulike fakultet og institutter som ønsker å forske på, eller sammen med NAV. Samtidig er det et ønske fra NAV om å være koordinert og forberedt sammen, når det lyses ut forskningsmidler som kan være av interesse for forskningsmiljøer ved universitetet.

- NAVs hovedoppgave er å få folk i arbeid, samtidig skal de gi gode ytelser til dem som ikke kan jobbe. Forskning på, og kunnskap om disse temaene er viktig. Derfor ønsker også vi med samarbeidet å invitere NAV til oss, og til våre fagfolk, for å presentere sitt utfordringsbilde innen denne tematikken, sier Olsen.