Hjem
Aktuelt
Koronavirus:

Universitetet stenges fra 12. mars 2020 kl. 18

Universitetet i Bergen stenges for ansatte og studenter.

råd til UiB-ansatte i forbindelse med korona
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Koronaviruset (SARS-CoV-2) sprer seg i Norge. Pandemien er en krevende situasjon, hvor hensynet til liv og helse må settes fremst. UiB satte sentral beredskapsledelse 27. februar. Beredskapsledelsen har fortløpende vurdert og iverksatt tiltak for å bremse smittespredningen i samfunnet og ivareta helse og sikkerhet for studenter og ansatte.

12. mars innførte regjeringen strenge tiltak for å hindre koronasmitte.  Universitetet i Bergen stenger derfor bygningene for både studenter og ansatte fra klokken 18.

Tilgang til bygget

Ansatte og studenter bes ta med relevante eiendeler for å arbeide og studere hjemme. Ansatte og studenter vil inntil videre (minimum til klokken 17 fredag) ha tilgang til bygningene ved hjelp av sine nøkkelkort for å hente utstyr og eiendeler. Det vil legges til rette for fleksible løsninger slik at de som ikke får hentet eiendeler kan bli låst inn og hente dem senere.

Ansatte med nøkkelkort kan benytte dette for å komme seg inn fram til mandag 16. mars.

Studenter med nøkkelkort vil kunne bruke dette for å komme seg inn ut fredag 13. mars.

UiB vil opprettholde virksomhetskritiske funksjoner for universitet og beredskapsledelse. Det vil  løpende legges ut informasjon på uib.no om konsekvenser av tiltakene.

Les også: Helsedirektoratet stenger alle utdanningsinstitusjoner.

Informasjonstelefon for studenter og ansatte: 555 88 555

(Åpningstid på informasjonstelefonen er hverdager fra kl. 8-20, helg fra kl. 10-18)

Informasjon om eksamen

I forbindelse med situasjonen knyttet til Koronaviruset, stenger UiB alle sine lokaler inkludert sine eksamenslokaler fra og med torsdag 12. mars. Dette betyr at skoleeksamener fredag 13. mars er avlyst. Undervisning og eksamen vil i stedet bli gjennomført digitalt slik at studentene ikke vil miste sin studieprogresjon.

Studenter vil få nærmere informasjon om hvordan alternativ vurdering vil bli gjennomført fra sitt fakultet så snart dette er avklart.

Mange studenter har også spørsmål om utveksling.

Øvrige tiltak:

 • Universitetsmuseet stenger.
 • UiB går over til digital undervisning i alle emner, så snart det lar seg gjøre. Nærmere informasjon til studenter og undervisere følger.
 • Det gjøres også endringer når det gjelder eksamen. Her jobbes det fortløpende med å finne gode tilpasninger og digitale løsninger.
 • Veiledning skal gjøres digitalt.
 • Alle ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det.
 • Alle tjenestereiser avlyses.
 • Alle UiBs arrangementer i Universitetsaulaen er avlyst, og UiB ber eksterne leietakere vurdere nødvendigheten av sine arrangementer.
 • UiB arbeider med å finne gode løsninger for eksamen.

Reiser:

Hold deg oppdatert på nye råd på sidende til FHI og Helsedirektoratet. Torsdag 13.mars gis følgende råd:

 • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Tilbakevirkende kraft regnes fra 27. februar.
 • FHI informerte 13.mars om at dette også gjelder deres husstandsmedlemmer. De har i etterkant gått ut med en rettelse og seier nå at foreløpig gjelder ikke rådet om at husstandsmedlemmer til reisende fra land utenfor Norden skal være i hjemmekarantene.
 • Innenlands transport skal gå mest mulig som normalt.
 • Alle er sterkt oppfordret til å unngå fritidsreiser. 
 • Unngå offentlig transport hvis du kan, samt alle unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre.
 • Helsepersonell skal ikke reise utenlands. Forbudet gjelder ut april.

Informasjon til undervisere ved UiB: Anbefalinger for overgang til nettbasert undervisning
Det medisinske fakultet: Informasjon til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet om koronaviruset

Hjemmekontor

UiBs bygg stenger for studenter og tilsatte. Vi legger til grunn at ansatte skal arbeide fra hjemmekontor. Arbeidsgiver vil sammen med ansatte finne smidige og fleksible løsninger på dette. Tiltaket er i tråd med anbefalinger av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til virksomheter, inkludert universitet og høyskoler.

Hjemmekontorløsninger for ansatte som også vil gjelde ved stenging av barnehager eller skoler eller om barn er i karantene.

Dersom den ansatte ikke vil kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra, vil UiB innvilge velferdspermisjon med lønn etter HTA §22 for berørte ansatte.

Meld fra om smitte

Er du UiB-ansatt og har fått påvist koronasmitte? Kontakt Bedriftssykepleier Mari Follo: 55 58 87 33 (Oppnås ikke kontakt, kan vektertjeneste varsles på 55588081)

Ansatte som har fått påvist smitte eller har vært i direkte kontakt med personer som har fått påvist koronasmitte, skal melde fra om dette omgående her:

Skjema for melding fra bekreftet eller potensielt smittebærende ansatt (bokmål)
Skjema for melding frå bekrefta eller potensielt smittebærande tilsett (nynorsk)

Studenter som har fått påvist koronasmitte eller har vært i direkte omgang med personer som får påvist koronasmitte skal melde fra om dette til UiB omgående her: Skjema for melding fra bekreftet eller potensielt smittebærende student 

Dette for å kunne iverksette tiltak for å hindre videre smittespredning (desinfeksjon av lesesal/auditorium) og eventuell varsling av potensielt smittede.

Smittesituasjonen ved UiB

En student ved UiB har fått påvist koronasmitte. Studenten er satt i hjemmekarantene på sin hybel ved Sammen sine studentboliger. Vedkommende er utvekslingsstudent og blir fulgt opp av helsetjenesten i Bergen kommune. Studenten er ikke alvorlig syk.

Bergen kommune og lokale helsemyndigheter jobber nå med kartlegging av bevegelser og varsling av mulige andre smittede. Ved UiB utføres det desinfeksjon og nedvask av områder der studenten har vært i henhold til råd fra helsemyndighetene.

UiB har varslet aktuelle medstudenter og undervisere på vegne av lokale helsemyndigheter. Disse har fått beskjed om å holde seg i hjemmekarantene ut uken og er gitt informasjon knyttet til gjennomføringen av denne.