Hjem
Aktuelt
Forsvar og sikkerhet

Forsvarsministeren møtte UiB-studentene

Som del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 3. mars studenter ved Universitetet i Bergen. - Vi trenger kunnskapsmiljøene, og dere som er unge, i fremtiden, sa han.

Forsvarsminister på UiB-besøk
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte tirsdag UiB-studenter og andre interesserte for å snakke om den nye langtidsplanen for Forsvaret.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

Hovedinnhold

Regjeringen arbeider nå med en ny langtidsplan for Forsvaret 2021-2024, som skal legges fram for Stortinget denne våren. Tirsdag 3. mars hadde mange UiB-studenter og andre interesserte møtt opp i Egget på Studentsenteret, der statsråden fikk studentenes innspill til hvordan Forsvaret bør møte trusler Norge står overfor i årene fremover. Arrangementet var fasilitert av Institutt for sammenlignende politikk.

- Vi trenger de beste hodene i fremtiden. Og det er dere, sa Bakke-Jensen henvendt til de mange fremmøtte.

Rask utvikling

- Vi trenger et moderne, troverdig og relevant forsvar, i en tid der utviklingen går veldig fort, sa Bakke-Jensen, og nevnte blant annet samarbeidet med NATO, utviklingen i nordområdene, forholdet til militære stormakter og cybersikkerhet som viktige stikkord, når Norge skal ruste Forsvaret for årene fremover. 

I tillegg pekte han på at små nasjoner som Norge er avhengige av tydelige og rettferdige internasjonale lovgivninger, som havretten og folkeretten. Han mente at militære og sivile institusjoner har mye å lære av hverandre, og at det å involvere kunnskapsinstitusjonene er et viktig element for å ruste seg mot utfordringene vi vil møte i fremtiden.

Mange spørsmål

Fra salen kom det mange spørsmål og innspill til langtidsplanen, om alt fra militær infrastruktur i nord, til arbeidet som blir gjort for å unngå mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret, og hvordan den nye planen skal møte klimakrisen.

UiB-rektor Dag Rune Olsen var glad for de tydelige signalene fra statsråden om at Forsvaret ønsker at de yngre stemmene skal bli hørt i arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret. 

- Ved UiB er vi opptatt av de store og viktige samfunnsutfordringene, og mener at studenter og andre unge har en stor plass i slike diskusjoner. Langtidsplanen for Forsvaret er nettopp et slikt tema, sa Olsen.