Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forsvar og sikkerhet

Forsvarsministeren møtte UiB-studentene

Som del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 3. mars studenter ved Universitetet i Bergen. - Vi trenger kunnskapsmiljøene, og dere som er unge, i fremtiden, sa han.

Forsvarsminister på UiB-besøk
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte tirsdag UiB-studenter og andre interesserte for å snakke om den nye langtidsplanen for Forsvaret.
Photo:
Ole Marius Kvamme, UiB

Main content

Regjeringen arbeider nå med en ny langtidsplan for Forsvaret 2021-2024, som skal legges fram for Stortinget denne våren. Tirsdag 3. mars hadde mange UiB-studenter og andre interesserte møtt opp i Egget på Studentsenteret, der statsråden fikk studentenes innspill til hvordan Forsvaret bør møte trusler Norge står overfor i årene fremover. Arrangementet var fasilitert av Institutt for sammenlignende politikk.

- Vi trenger de beste hodene i fremtiden. Og det er dere, sa Bakke-Jensen henvendt til de mange fremmøtte.

Rask utvikling

- Vi trenger et moderne, troverdig og relevant forsvar, i en tid der utviklingen går veldig fort, sa Bakke-Jensen, og nevnte blant annet samarbeidet med NATO, utviklingen i nordområdene, forholdet til militære stormakter og cybersikkerhet som viktige stikkord, når Norge skal ruste Forsvaret for årene fremover. 

I tillegg pekte han på at små nasjoner som Norge er avhengige av tydelige og rettferdige internasjonale lovgivninger, som havretten og folkeretten. Han mente at militære og sivile institusjoner har mye å lære av hverandre, og at det å involvere kunnskapsinstitusjonene er et viktig element for å ruste seg mot utfordringene vi vil møte i fremtiden.

Mange spørsmål

Fra salen kom det mange spørsmål og innspill til langtidsplanen, om alt fra militær infrastruktur i nord, til arbeidet som blir gjort for å unngå mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret, og hvordan den nye planen skal møte klimakrisen.

UiB-rektor Dag Rune Olsen var glad for de tydelige signalene fra statsråden om at Forsvaret ønsker at de yngre stemmene skal bli hørt i arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret. 

- Ved UiB er vi opptatt av de store og viktige samfunnsutfordringene, og mener at studenter og andre unge har en stor plass i slike diskusjoner. Langtidsplanen for Forsvaret er nettopp et slikt tema, sa Olsen.