Hjem
Aktuelt
Masteropptak 2020

Rekordmange vil ta master ved UiB

Med en økning i antall søkere til master på 15 prosent, blir det kamp om plassene på de mest populære programmene.

Foto av fem unge mennesker som sitter i en trapp med skriveblokker
Det er kamp om plassene på masterprogrammene ved UiB i år. Illustrasjonsbilde.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, mener den store økningen i søkertallene kan være en koronaeffekt.

– Med et usikkert arbeidsmarked og generelt usikre tider, er det ikke overraskende at mange velger å ta mer utdanning.

I arbeidslivet er det generelt høy etterspørsel etter kompetanse på masternivå, og tall fra tidligere undersøkelser viser at 8 av 10 studenter får relevant jobb etter oppnådd mastergrad ved Universitetet i Bergen.

Mennesket og samfunnet

Samlet sett er det stor økning ved de fleste masterprogrammene ved UiB. Blant de masterprogrammene som har flest søkere per studieplass finner vi fem av dem på Det psykologiske fakultet: Psykologi: Atferd og nevrovitenskap (11 søkere per plass), Pedagogikk deltid nettbasert (9,8 søkere per plass), Logopedi (8,9 søkere per plass), Helsefremmende arbeid og helsepsykologi (8,4 søkere per plass) og Barnevern (6,5 søkere per plass).

– Dette er ettertraktet kompetanse som vi vet samfunnet har bruk for, og det er svært gledelig at vi har så mange kvalifiserte søkere, sier Samdal.

Også ved Fakultet for Kunst, musikk og design er det kamp om plassene. På masterprogrammene i Kunst og Design er det henholdsvis 8,7 og 9,3 søkere per plass. Blant samfunnsvitenskapelige fag som gjør det bra, er master i Samfunnsøkonomi (7,1 søkere per plass) og Administrasjon og organisasjonsvitenskap (6,2 søkere per plass).

Klima og bærekraft er fortsatt i vinden og øker i popularitet. På masterprogrammene i Havteknologi: Marine installasjoner (7,4 søkere per plass), Energi: Matematikk, fysikk og informatikk (5,7 søkere per plass) og Geographies of Sustainable Development (3,8 søkere per plass) blir grunnleggende fagkunnskap kombinert med viktige samfunnsperspektiv. Innen helsefag peker master i Biomedisin (4,2 søkere per plass) og Global helse (3 søkere per plass) som peker seg ut med bra søkertall.

– På disse utdanningene kan studentene jobbe med sentrale spørsmål knyttet til helse, klima, miljø og ressurser, som er viktig både for den norske og den globale samfunnsutviklingen, påpeker Samdal.

I kjølvannet av korona

Denne våren har de fleste kjent på hvordan koronapandemien på ulikt vis har endret våre liv. Omfattende og inngripende tiltak for å begrense smitte har medført økt oppmerksomhet rundt en rekke problemstillinger i samfunnet.

– Jeg opplever at våre søkertall viser at vi trenger faglig bredde for å møte morgendagens utfordringer. I tillegg kan vi se et tydelig samfunnsengasjement i søkernes valg, mener Samdal.

Innen humaniora har både masterprogram i Kulturvitenskap (3,8 søkere per plass), Arkeologi (3,1 søkere per plass) og Filosofi (2,6 søkere per plass) fått flere søkere.

– Hvordan vi ser og opplever verden i fortid, nåtid og fremtid, og hvilket språk vi bruker for å beskrive og definere den, er en viktig del av samfunnet og bidrar til helhetlig kunnskap og kompetanse som samfunnet trenger.

For å møte fremtidens globale utfordringer, planlegger UiB for flere tverrfakultære fagkombinasjoner. Blant annet er en femårig integrert master i IT og økonomi, en bachelor i IKT og kunstig intelligens samt eget studium for politikk, filosofi og økonomi under planlegging.

– Vi ønsker å utdanne teknologer som også ivaretar det samfunnsmessige og menneskelige perspektivet, og omvendt. Vi må hele tiden ta med betydningen av humanistiske perspektiver i større og mindre endrings- og utviklingsprosesser i samfunnet.

Fredag 24. juli offentliggjør Samordna opptak de nasjonale resultatene fra opptak til grunnstudier.

    Svarfrist for studenter å takke ja til tilbud om plass er 13. juli.