Hjem
Aktuelt
Studentundersøkelse

Forlenger og utvider FHI-undersøkelse om psykisk helse og livskvalitet

I januar fikk rundt 15.000 norske studenter ved UiB invitasjon til å delta i undersøkelsen. Nå fortsetter undersøkelsen og utvides i kjølvannet av koronapandemien. I tillegg til allerede deltakende studenter i undersøkelsen, blir også høstens nye studenter invitert til å delta.

Gruppe unge mennesker med smarttelefon og nettbrett.
Ny runde: Både studenter som allerede er aktive deltakere i undersøkelsen og høstens nye studenter får invitasjon til å delta i ny runde med ukentlige målinger i perioden september 2020 til februar 2021.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Det har vært ett år preget av unntakstilstand. Koronavirus, smittevernplaner, karantene og isolasjon har blitt en del av dagligtalen. Det begynner kanskje å røyne på for mange og enhver. Folk er bekymret og redde for å bli syke eller å smitte andre. Flere er også bekymret for konsekvensene av koronatiltakene for den enkelte og samfunnet. Hvordan går det egentlig med oss? Det er det mange forskere som lurer på.

Unik mulighet 

Forskerne ved FHI var allerede i gang med en undersøkelse om psykisk helse da koronaviruset førte til nedstenging av Norge. Gjennom en langvarig studie skulle de undersøke utviklingen av psykiske plager og livskvalitet blant norske studenter over tid, identifisere faktorer som kan forklare denne utviklingen, og finne ut om ulike forløp knyttet til psykiske plager predikerer helse, fungering og bruk av reseptbelagte medisiner, helsetjenester og trygdeytelser.

- Koronapandemien holder verden i sitt grep. Måten de ulike myndighetene har jobbet med koronaviruset på er enestående. Aldri før har et folkehelsetiltak vært like inngripende som nå, sier seniorforsker Robert Smith ved Folkehelseinstituttet. 

- Det er fremdeles mye vi ikke vet om effektene og konsekvensene av tiltakene, samt hvordan folk flest forholder seg til dem. Psykisk helse blant studenter under koronapandemien er et av de temaene som er svært viktig å få mer og bedre kunnskap om.

- Hva skiller denne undersøkelsen fra de andre undersøkelsene om samme temaet?

- Siden vår undersøkelse startet datainnsamlingen i januar 2020 er vi globalt sett en av de få studier som har gjentatte målinger på blant annet psykisk og fysisk helse i perioden direkte før koronautbruddet og i perioden etter. Dette gjør at vi i større grad kan si noe om effekten av utbruddet og tiltakene på studentenes helse sammenlignet med studier som kun har målinger på ett tidspunkt og etter starten av pandemien, forklarer Smith og legger til:

- Hvis mange nok deltar kan dette bli en av verdens største longitudinelle studier blant studenter på dette temaet.

Les mer om FHIs undersøkelse her

Vil også ha med høstens nye studenter 

Årets studiestart ble annerledes enn ved tidligere år, og det er fremdeles usikkert hvordan pandemien kommer til å utvikle seg fremover. Seniorforskeren mener det derfor er svært viktig å følge utviklingen av studentens psykisk helse og livskvalitet nøye i perioden fremover.

Tirsdag 22. september blir studenter som var aktive deltakere i undersøkelsen før sommeren invitert til å delta i en ny runde med ukentlige målinger i perioden september 2020 – februar 2021. I tillegg går det ut invitasjon til høstens nye UiB-studenter onsdag 23. september. Det er Norsk senter for forskningsdata (NSD) som sender ut invitasjonene på SMS og e-post.

- Vi kan ikke utelukke at det kommer flere utbrudd i løpet av høsten, og at studentene vil kontinuerlig måtte forholde seg til endringer i undervisningen og hverdagslivet. Det kan være krevende for mange, ikke minst for nye studenter. Derfor mener vi det er viktig å få med denne gruppen også, sier Smith.

Alle studenter som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av én av flere iPhone 11 Pro ved slutten av datainnsamlingen.