Hjem
Aktuelt
Styremøte

Styremøte 24. september

Koronastatus, klimanøytralt UiB, søkekomite for rektorvalg og politikk for åpen vitenskap er noen av sakene universitetsstyret skal ta stilling til.

Universitetsstyremøte 24/09-2020

Her kan du se styremøtet direkte fra klokken 10.30.

Hovedinnhold

Som i de fleste andre styremøtene dette året, skal universitetsstyret orienteres om status i UiBs håndtering av den pågående pandemien. Styret har tidligere rost organisasjonen for måten den har håndtert pandemien på.

I møtet skal styret få en grundig orientering om hvilke tiltak universitetet har gjennomført, samt hvilke planer som foreligger for å sikre kontinuitet i undervisning og forskningsvirksomhet.

Her kan du se hele sakslisten til torsdagens styremøte.

Klimanøytralt UiB

Universitetet i Bergen har de senere år økt bærekraftarbeidet i egen organisasjon. Prosjektet Klimanøytralt UiB er et prioritert område, og universitetsstyret har vært en pådriver i dette arbeidet og har vedtatt et høyt ambisjonsnivå.

Universitetet i Bergen foreslår å opprette et eget klimafond i størrelsesorden 5-10 millioner kroner. Fondets formål vil være å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Universitetsstyret blir i saken orientert om status i universitetets klimasatsing og mulige tiltak for å redusere klimautslippene. Blant annet ser man gode erfaringer med bruk av hjemmekontor under koronapandemien, og universitetsledelsen vurderer blant annet økt bruk av hjemmekontor i et klimaperspektiv.

Rektorvalgkamp

Våren 2021 skal det velges ny rektor til Universitetet i Bergen. To kandidater har allerede meldt seg i kampen. Universitetsstyret skal på torsdag vedta mandat og sammensetning av en søkekomite som har som hovedoppgave å bidra til at det blir konkurranse om rektorvervet, og at det er flere kandidater å velge mellom.

Åpen vitenskap

Det er en internasjonal forskningspolitisk målsetting at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelige. Kunnskapsdepartementet forventer at Universitetet i Bergen har sort fokus på dette, og det har derfor vært behov for å etablere en politikk for åpen vitenskap ved UiB for å samordne tjenester og utvikle kompetanse for å kunne møte nye forventninger og krav.

Derfor ble det for et drøyt år siden nedsatt en styringsgruppe for åpen vitenskap ved UiB, ledet av prorektor Margareth Hagen. Styringsgruppen har nå utarbeidet en politikk for åpen vitenskap og anbefalinger om hvordan det skal følges opp, som skal behandles av universitetsstyret.