Hjem
Aktuelt
Romforskning 

Nye resultater fra romstasjonen

I 2018 sendte romforskere ved UiB instrumenter ut til den internasjonale romstasjonen. Nå er nye oppdagelser klare og publisert på fremsiden av Nature.

210115 Blue Jet Animation

BLÅ JETTER: Observasjoner fra den internasjonale romstasjonen forteller mer om naturfenomenet blå jetter.
Produsent:
DTU Space, Mount Visual / Daniel Schmelling

Hovedinnhold

I april 2018 sendte SpaceX sin rakett til den internasjonale romstasjonen, blant annet lastet med instrumenter som SFF-senteret Birkelandsenteret for romforskning (BCSS) ved Universitetet i Bergen har vært med å utvikle.

I løpet av de siste to åra har Instrumentpakken ASIM (Atmosphere Space Interaction Monitor) avslørt flere hemmeligheter av hva som skjer i himmelen og verdensrommet over hodene våre.

Et ukjent naturfenomen

Den siste avsløringen forteller oss mer om det forskerne kaller Blå jetter, som fram til nå har vært et forholdsvis ukjent naturfenomen. 

– Blå jetter er en av flere elektriske utladninger som skjer over skytoppen. Noen skjer langt over skyene, og kommer til syne som røde ånder og alver, mens blå jetter skyter ut fra skytoppen, og er knyttet mer direkte til utladninger inni skyen, sier Nikolai Østgaard, leder av Birkelandsenteret for romforskning. 

Han er medforfatter på artikkelen som forteller om de blå jettene, som får framsiden på det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature i januar 2021. Nature og Science regnes av mange som de to mest prestisjetunge tidskriftene innen naturvitenskap. Det foregår intens konkurranse mellom forskere fra hele verden til å få sine vitenskapelige resultater publisert i disse to tidsskriftene. Av mer enn 40,000 artikler som sendes inn hvert år, er det mindre enn 10 % av disse som blir publiserte. Med andre ord er det oppsiktsvekkende funn som er avdekket.

ASIM montert på den internasjonale romstasjonen

ASIM montert på den internasjonale romstasjonen

Foto/ill.:
ASIM

På forsiden av Nature

Forskningen på de blå jettene er ledet av Torsten Neubert og hans gruppe ved Danmarks Tekniske Universitet. med Nikolai Østgaard som medforfatter. I januar 2020 fikk teamet fremsiden i Science, som sammen med Nature regnes som de mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftene i verden. 

– Dette er en stor hyllest og internasjonal anerkjennelse av hele ASIM-teamet, sier han.

ASIM er et European Space Agency-prosjekt (ESA) ledet av Danmark, og i tillegg til Norge deltar miljøer fra Spania, Polen og Italia.

– Siden det ble skutt opp og deretter montert utenpå den Internasjonale romstasjonen i 2018, har ASIM-instrumentet bidratt til en rekke banebrytende resultater om gammaglimt og lyn fra tordenskyer, forteller Nikolai Østgaard.

Instrumentene på den internasjonale romstasjonen har fremdeles mange hemmeligheter å avsløre, mener professoren. 

– Det neste steget i ASIMs forskning er å benytte den unike kombinasjonen av optiske data i flere bølgelengder med målinger av jordiske gamma-glimt som ASIM gir oss, for å forstå hvordan lyn, gammaglimt og andre eksotiske fenomener som blå jetter, røde ånder og alver henger sammen, sier han.