Hjem
Illustrasjonsfoto av Inga Berre
Inga Berre skal med sitt ERC Consolidator Grant studere prosesser som foregår i undergrunnen. Om hun lykkes, kan kunnskapen bli et viktig bidrag til det internasjonale samfunnets grønne omstilling. Foto: Eivind Senneset

Inga Berre er ERC-mottaker nummer 10 000

Som forsker nummer 10 000 som har fått finansiering fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) vil Inga Berre bruke anvendt matematikk for å forstå hva som skjer i undergrunnen når varme skal utvinnes fra jordas indre.

Hovedinnhold

- Det kanskje mest fascinerende med anvendt matematikk er at vi gjennom å bygge effektive matematiske modeller kan studere svært kompliserte prosesser som vi ellers ikke ville kunne forstå, sier Berre, som skal ta fatt på sitt nye ERC-prosjekt i august 2021.

Faktaboks

10 000 forskere med ERC-stipender

Det Europeiske Forskningsrådet (ERC) markerte i et digitalt arrangement 6. mai at 10 000 forskere nå har fått ERC-stipender. Under markeringen ble det offentliggjort at mottaker nummer 10 000 var matematikeren Inga Berre, som ble tildelt et Consolidator Grant i desember 2020. Blant gratulantene var lederne for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen, EU-parlamentet David Sassoli og ERC-president Bourguignon, i tillegg til EUs kommisjonær for forskning Mariya Gabriel.

Celebrating 10 000 ERC Grantees

Produsent:
ERC

Se markeringen i opptak her.

UiB-professoren er takknemlig for tildelingen. Støtten fra ERC gir muligheten til å bygge opp et team rundt et prosjekt på forskningsfeltet hun sammen med kolleger gjennom flere år har bygget opp ved UiB. Dette dreier seg om matematisk modellering av prosesser i geotermiske systemer dypt nede i undergrunnen.

– Jeg er stolt av at en av våre fremste forskere løftes frem som mottaker nummer 10 000 i ERC-programmet, sier UiB-rektor Margareth Hagen, og legger til at hun ser frem til å følge prosjektet til Berre de kommende årene.

Hagen mener Det europeiske forskningsrådet sin finansiering av nysgjerrighetsdrevet, grunnleggende forskning spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å styrke forskningsmiljøer i Europa. Å lykkes med søknadene om ERC-stipender er en viktig satsing for UiB.

Fylle kunnskapshull

I prosjektet ønsker Berre sammen med forskerteamet blant annet å simulere kompliserte prosesser i geotermiske systemer, og utvikle nye matematiske modeller. Formålet er å skape et tydeligere bilde av hvordan ulike prosesser, som oppstår dypt under overflaten i utvikling og produksjon av geotermiske reservoarer, henger sammen.

Om vi lykkes, kan kunnskapen brukes til å utnytte ressursene på en sikker og mer effektiv måte i fremtidig energiproduksjon.

Inga Berre

Det dreier seg om høytemperatur geotermisk energi, som blir utvunnet ved produksjon av varmt vann som befinner seg flere kilometer under overflaten. Tradisjonelt er geotermisk energi produsert i vulkanske eller tektonisk aktive områder der grunnvann i dypet oppnår temperaturer på mer enn 225 grader celsius på mindre enn 2000 meters dyp, men det er stort potensial for å øke ressursene som kan utvinnes økonomisk.

- Dette kan gjøres ved å pumpe vann ned i reservoaret for å bedre betingelsene for sirkulasjon av vann som kan ta opp varme og produseres fra produksjonsbrønner, og også sikte mot høyere temperaturer, forklarer hun.

Alt henger sammen med alt

- En utfordring ved å studere prosesser som foregår i undergrunnen er at alt henger sammen med alt. Det er ikke en enkel årsakssammenheng som vi kan rasjonalisere oss frem til, men noe som må modelleres og regnes på, sier Berre.

- Eksempelvis blir sprekker i undergrunnen påvirket av vanntrykk og temperaturforandringer, noe som igjen påvirker flyten i reservoaret, som igjen påvirker hvor mye energi som kan utvinnes.

I samspillet mellom disse prosessene er det ifølge Berre mye vi ikke forstår, og dagens teknologiske løsninger er mangelfulle. En viktig del av prosjektet er derfor å lage matematiske modeller og gode numeriske løsningsmetoder implementert i åpne koder, som både kan gjennomgås og bli tatt i bruk av det internasjonale forskningsfelleskapet.

Bidrag til grønn omstilling

ERC-prosjektet er teoretisk rettet, men det å forstå hvordan man mer effektivt og bærekraftig kan utvinne denne type energi, vil i neste steg kunne være et viktig bidrag til det internasjonale samfunnets grønne omstilling.

- Om vi lykkes, kan kunnskapen brukes til å utnytte ressursene på en sikker og mer effektiv måte i fremtidig energiproduksjon. Hvis vi eksempelvis klarer å nå høyere temperaturer og energitetthet, kan vi gange opp produksjonen av energi fra hver enkelt produksjonsbrønn sammenlignet med tradisjonell geotermisk produksjon, sier hun.

Nysgjerrighetsdrevet grunnforskning

- ERC har etablert seg som et av de viktigste virkemidlene som fremmer nysgjerrighetsdrevet grunnforskning, både nasjonalt og i Europa, slår Berre fast.

I mitt prosjekt betyr «high risk, high gain» at det på ingen måte er sikkert at vi vil få til alt vi ønsker. Det vi skal arbeide med er komplisert og vi vet ikke nøyaktig hva som vil dukke opp av utfordringer.

Inga Berre

Hun trekker frem at ERC-stipendene blir tildelt forskere på ulike karrierestadier, gjennom Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant og Synergy Grant. Berre har også stor sans for at ERC legger vekt på gode forskningsideer, kreativitet og tverrfaglighet, samt at de i sin støtte til prosjekter tillater en viss risiko i forskningen, gjennom den såkalte «high risk, high gain»-profilen.

Inga Berre mottar blomster under sendingen i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Inga Berre mottok blomster under markeringen i Universitetsaulaen.

High risk, high gain

High risk, high gain-elementet som karakteriserer ERC-tildelinger gjør at man kan utvikle grensesprengende forskning som potensielt kan gi store resultater, men at man ikke kan ta resultatene for gitt.

- I mitt prosjekt betyr «high risk, high gain» at det på ingen måte er sikkert at vi vil få til alt vi ønsker. Det vi skal arbeide med er komplisert og vi vet ikke nøyaktig hva som vil dukke opp av utfordringer. Vi har naturligvis hypoteser og idéer, men ingen garantier for at vi vil finne svarene vi leter etter, sier Berre, og legger til:

- Dette er jo også veldig spennende for oss som forskere, det å ikke helt vite hva som ligger foran oss. Dette er på ingen måte rutinearbeid, men desto kjekkere blir det å komme i gang med prosjektet, og å gjøre fremskritt underveis.

Oppstart til høsten

Inga Berre med forskningsteam.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Inga Berre med studenter og samarbeidspartnere ved Matematisk institutt. Fra venstre: Therese Romslo Saltskår, Hau Trung Dang, Jan M. Nordbotten, Shin Irgens Banshoya, Eirik Keilegavlen, Inga Berre, Kundan Kumar, Sæunn Halldorsdottir, Jakub W. Both, Ingrid Jacobsen, Florin Radu, Ivar Stefansson.

Arbeidet med å samle forskerteamet er nå i gang. Med ansettelser av tre ph.d.-stipendiater, en postdoktor og en forsker vil teamet være komplett. Berre sier arbeidet i prosjektet skal komme i gang rett over sommeren. Under arbeidet vil man både arbeide med kolleger internt ved UiB og internasjonale samarbeidspartnere.

For å oppnå målene i prosjektet, understreker Berre viktigheten av tverrfaglighet. Ekspertise innen eksempelvis fysikk, geologi, matematisk modellering, anvendt matematikk og beregningsvitenskap vil inngå som del av teamet som skal løse disse utfordringene.

Berre leder også det nye VISTA-senteret ved UiB, hvor forskere skal finne ut mer om hvordan undergrunnen blir deformert, noe som blant annet kan føre til jordskjelv. Også det vitenskapelige miljøet i senteret vil komme til nytte i ERC-prosjektet, og vice versa.

- Den dagen vi leverer sluttrapporten for prosjektet, både håper og tror jeg at vi vil sitte igjen med både gode resultater og mange nye spørsmål. Under prosjektet skal vi blant annet utdanne gode ph.d.-kandidater, og kanskje vil noen av disse senere bidra i andre internasjonale prosjekter basert på det vi finner ut, avslutter Berre.

ERC
Foto/ill.:
ERC

ERC støtter europeisk forskning og har nå finansiert 10 000 forskere.