Hjem
Aktuelt
AE-Bergen Knowledge Hub

Universitetet i Bergen blir vertskap for AE-Bergen Knowledge Hub i fire nye år

- Dette samarbeidet og partnerskapet vil hjelpe Universitetet i Bergen med å opprettholde en sterk kobling til utviklingen i europeisk forskningspolitikk de kommende årene, sa rektor Margareth Hagen under signeringsseremonien for den nye 4-årskontrakten mellom Academia Europaea og UiB.

Signing ceremony for the new 4 year-contract between Academia Europaea and UiB

Her kan du se signeringsseremonien.

Hovedinnhold

Kontrakten innebærer at UiB skal være vertskap for, og tilrettelegge for Academia Europaea Bergen Knowledge Hub de neste 4 årene. UiB har hatt denne vertskapsrollen for AE-Bergen Knowledge Hub siden 2016.

Representanter for Academia Europaea (AE) under den digitale seremonien var David Coates, Executive Secretary i AE, Sierd Cloetingh, president for AE, og vitenskapelig leder for AE-Bergen Hub, Eystein Jansen. Universitetet i Bergen var representert av rektor Margareth Hagen. Kontrakten ble signert av AE-president Cloetingh og av rektor Hagen.

Arrangementet 25. mai ble ledet av Executive Secretary David Coates, som startet seremonien med å skissere historien til AE-Bergen Hub, fra begynnelsen i 2014 og fra UiB overtok vertsansvaret i 2016.

AE-Bergen Hub er det nordlige knutepunktet for Academia Europaea, for de nordiske og baltiske landene. En viktig oppgave for dette knutepunktet med tilholdssted i Bergen, er å velge ut og nominere forskere til SAPEA-rapporter, «Evidence Reports» bestilt av EU.

Prof. Cloetingh fremhevet viktigheten av AE-Bergen Hub i dette arbeidet. I tillegg presenterte han temaene i de kommende SAPEA-rapportene, som vil være “A systemic approach to the energy transition in Europe” og “Crisis Resilience”.

Beste vitenskapelige grunnlag

- Academia Europaea søker å gi det beste vitenskapelige grunnlaget for EUs politikk, og å koble akademier og nettverk over hele Europa, samt fremme vitenskapens rolle i politikkutformingen, sa professor Cloetingh.

Prioriterte felter for AE-Bergen Hub er marine og arktiske spørsmål, samarbeid med SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies), samt arbeid for å etablere uavhengige nasjonale mekanismer for vitenskapelig rådgivning i hele vår region. I tillegg har hub’en også bærekraft som et satsingsområde.

Når det gjelder fremtiden til AE-Bergen Hub, uderstreket vitenskapelig leder Eystein Jansen at Hub’en og UiBs nye status som «linked 3rd party» i det kommende «SAPEA+»-prosjektet vil skape nye muligheter.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, avsluttet seremonien.

Engasjement for unge forskere

- Jeg er veldig glad for å signere denne nye kontrakten med Academia Europaea, der UiB forplikter seg til å være vertsinstitusjon for AE-Bergen Knowledge Hub de neste fire årene, sa Margareth Hagen. Hun poengterte at samarbeidet vil hjelpe Universitetet i Bergen å opprettholde en sterk kobling til europeisk politikkutvikling i de kommende årene.

- Jeg er også veldig fornøyd med å se engasjementet som AE har i karrieren til unge, europeiske forskere, noe som er veldig nært mitt hjerte, la Margareth Hagen til i sine avsluttende bemerkninger.

Rektor Margareth Hagen er også den nye lederen av Advisory Board for Academia Europaea Bergen Knowledge Hub.