Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB-studie: Transpersoner har markant dårligere levekår enn andre

Forskningsmiljø ved UiB står bak fersk rapport om skeive personers levekår i Norge. – Transpersoner skiller seg ut med dårligere levekår knyttet til blant annet psykisk helse, livstilfredshet og erfaringer med diskriminering, sier prosjektleder Norman Anderssen.

Dame med regnbueflagg i folkemengde.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Onsdag 23. juni legger Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fram en fersk rapport om skeives levekår i Norge.

Arbeidet med undersøkelsen er ledet av Norman Anderssen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Rapporten er basert på svar fra drøyt 2 000 personer som identifiserer seg som heterofile, homofile, bifile, cis eller trans om deres livssituasjon. De er blant annet spurt om selvvurdert psykisk og fysisk helse, tilfredshet med sosiale relasjoner, ensomhet, samfunnsdeltakelse og erfaringer med vold og diskriminering.

Resultatene er tydelige: Transpersoner i Norge opplever markant dårligere levekår enn andre.

– Det er selvfølgelig variasjon også blant transpersoners svar, og mange transpersoner har levekår på linje med cis-personer. Men sett under ett, har flere av dem levekårsutfordringer enn ikke-transpersoner. Dette gjelder i stor grad selvvurdert psykisk helse, livstilfredshet og erfaringer med diskriminering, forteller Anderssen.

Rapporten vise at hele 1 av 4 transpersoner sier at de har blitt utsatt for trusler om vold og om lag 1 av 3 har opplevd seksuelle overgrep.

– De dårlige resultatene for transpersoner er svært bekymringsverdige og viser at vi har en vei å gå før denne gruppen føler seg velkommen i vårt samfunn, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir i en pressemelding.

Positiv utvikling for homofile og lesbiske

I rapporten blir levekårene for de skeive sammenlignet med levekårene for heterofile cis-personer. Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse som Norman Anderssen ledet i 2013, har levekårene for mange homofile og lesbiske hatt en viss positiv utvikling.

– Homofile kvinner og menn er fortsatt en utsatt gruppe sammenlignet med heterofile kvinner og menn, spesielt på området psykisk helse, men de begynner å nærme seg de samme levekårene i Norge. Bifile menn fremstår som en noe mer utsatt gruppe enn de gjorde for åtte år siden, mens lesbiske kvinner er litt mindre utsatt enn de var i 2013, forklarer Anderssen.

Undersøkelsen viser at 8 av 10 lesbiske og homofile aksepterer sin seksuelle orientering, og flertallet opplever den også som berikende. Også 8 av 10 av både homofile menn, lesbiske kvinner, heterofile menn og kvinner svarte at de hadde et godt forhold til foreldre og søsken.

– Nå gjelder det å jobbe videre slik at alle mennesker opplever gode levekår i Norge. Vi kan heller ikke ta en positiv utvikling i rettigheter for gitt. Erfaringer fra andre land i Europa og rundt om i verden viser at en positiv rettighetsutvikling for skeive er skjør og stadig under press, sier Mari Trommald.

Veien videre

I morgen legger regjeringen fram sin nye handlingsplan for inkludering av lhbtqi-personer. Anderssen håper at regjeringen vil ta med seg resultatene fra rapporten inn i dette arbeidet, og at de vil samarbeide med interesseorganisasjonene for skeive i Norge når de skal utarbeide tiltak.

– Vi har flere organisasjoner med kompetente analytikere her i landet. De må politikerne lytte til når dette skal arbeides videre med, sier Anderssen.

Les hele rapporten her.