Hjem

Institutt for samfunnspsykologi

Hovedinnhold

Bjørn Christiansens hus

Kontakt:
Instituttleder: Torbjørn Torsheim
Stedfortreder: Lise Øen Jones
Administrasjonssjef: Anlaug Lid

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Christies gate 12 (4. etasje), 5015 BERGEN

Telefon: 55 58 31 90
E-post: post@psysp.uib.no

For studiespørsmål: 55 58 27 10 / Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Ny forskning |Synergy Grant, ERC
Telle på fingrene

Tell – og jeg vet hvem du er

Mennesket er den eneste arten som bruker symboler for å uttrykke mengde, og forskerne vil finne ut hvorfor tallsystemene er så forskjellige i ulike kulturer.

Ny forskning
Gutter som spiser

Under halvparten av norsk ungdom følger kostholdsrådene

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.

Nytt korona-prosjekt
Nytt forskningsprosjekt ser på nyhetsbruk under koronapandemien

Nytt forskningsprosjekt ser på nyhetsbruk under koronapandemien

Forskere fra Institutt for informasjons- og medievitenskap og Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen har fått støtte for å gjennomføre et korona-prosjekt.

colorbox

Nytt videreutdanningsemne PED645: Innføring i kriminalomsorg som læringsarena

Institutt for samfunnspsykologi starter opp våren 2021 et nytt samlingsbasert emne «Innføring i kriminalomsorg som læringsarena». Det er et 15 studiepoeng emne på bachelornivå.

Instituttet har ansvar for masterprogrammet i psykologi, bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet i psykologi.

Pågående forskningsprosjekter omfatter både basal og anvendt psykologisk forskning, og spenner fra studier av personlighet og kognisjon til studier av mennesker i sosiale- og samfunnsmessige sammenhenger.