Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Nasjonalt senter for spillforskning driver med forskning knytter opp mot både pengespill og dataspill. Senteret driver egen uavhengig forskning og finansieres gjennom regjeringen sin "Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018". Senteret vil drive med forskningsformidling, peke på nye forskningsbehov, bygge/styrke nettverk for forskning og ha en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde. Senteret vil også drive forskning og formidling i samarbeid med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ kontaktperson: Rådgiver Arne Magnus Morken. E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Christies gate 12 (4. etasje), 5015 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80

Forskning

Avhengig av pengespill

Et helt nytt prosjekt om pengespillavhengighet skal kople unike spill-data fra Norsk tipping med faktorer som kan påvirke risikoen for å bli avhengig.

Psykologi

Hver fjerde 17-åring gambler

De kjøper skrapelodd, spiller på odds på nettet og satser penger i poker. Norske 17-åringers syn på pengespill henger tydelig sammen med hva familie og venner synes er greit.

Loot boxes

Forsker brukte 31 500 kroner på «FIFA Ultimate Team»-pakker

Førsteamanuensis Rune Mentzoni har undersøkt innholdet i 651 kortpakker i «FIFA Ultimate Team». Dette er for å se hvilke kort som disse pakkene eller Loot boxene inneholdt. ...
Psykologi

Spilleavhengige blir lettest påvirket av spillreklame

De som har problemer med pengespill, opplever i større grad at de blir påvirket av reklamen. Over 6000 nordmenn er analysert i en ny undersøkelse.

Nyheter

Kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder for data- og pengespillproblematikk i Norge

KoRus-Øst har publisert en rapport som presenterer en gjennomgang av behandlingsmetoder og behandlingssteder for data- og pengespillproblematikk. De har sett på hvem som tilbyr behandling, hvilken type behandling som gis, omfang av behandling og antall pasienter som behandles.