Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK har som mål å øke kunnskapen om spilleproblem knyttet til dataspill og pengespill i Norge. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Ny artikkel om tapsgrenser i pengespill
One size does not fit all

Bør tapsgrenser i pengespill tilpasses den enkeltes økonomiske situasjon?

SPILLFORSK har publisert en artikkel som ser på tapsgrenser i sammenheng med spillerenen sin inntekt.

Ny pengespillforskrift
Høring pengespillforskrift

SPILLFORSK sitt høringssvar om ny pengespillforskrift

SPILLFORSK er bekymret for hvilke konsekvenser forslaget til ny pengespillforskrift vil ha for forskning på og forebygging av pengespillproblemer i Norge.

Lootbokser
NRK

Vil endre «loot-boksane» i spel: – Same som gambling

Rune Mentzoni sammenligner kjøp av loot-boksar med å pengespill. Forbrukerrådet vil nå ha regulering. – Dette er noe jeg har etterlyst lenge, uten at det har skjedd så mye, det er et riktig steg, sier Mentzoni
Ny rapport fra SPILLFORSK
Spillforsk

Den samfunnsøkonomiske kostnaden av problemspilling i Norge

En analyse over hvor mye pengespillproblemer faktisk koster samfunnet har tidligere ikke blitt gjort i Norge. På bakgrunn av et oppdrag gitt SPILLFORSK av Lotteri- og stiftelsestilsynet har vi utarbeidet denne rapporten der vi har estimert disse kostnadene.

Ny befolkningsundersøkelse i 2022
Spillforsk

Omfang av penge- og dataspillproblemer 2022

SPILLFORSK har om lag hvert tredje år siden 2013 gjennomført en undersøkelse om befolkningens spilleatferd. Den neste befolkningsundersøkelsen vil bli gjennomført høsten 2022. 

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Prosjektleder Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no