Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK har som mål å øke kunnskapen om spilleproblem knyttet til dataspill og pengespill i Norge. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Ny doktorgrad
Turi Reiten Finserås

Hvorfor får noen problemer med dataspill?

Turi Reiten Finserås disputerer 6.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Assessment, reward characteristics and parental mediation of Internet Gaming Disorder".

Ny artikkel i Frontiers in Psychiatry
Pop-up melding

Effekten av pop-up meldinger som et spillansvarlighetsverktøy

Pop-up meldinger er vindu som åpner seg på en dataskjerm, som regel uten at brukeren har ønsket det. Det brukes vanligvis til reklame, men kan også brukes til nyttig informasjon og for å hindre uønsket adferd.  ...

Ny artikkel i Frontiers in Psychiatry
Pengespill på mobiltelefon

Pengespill på internett i Norge 2013-2019

Det har de siste årene skjedd endringer i hvordan en spiller pengespill på internett. Tidligere var datamaskin en foretrukket plattform, men nå brukes mobiltelefoner mer og mer når en spiller på nettet. Denne utviklingen er bekymringsfull, særlig fordi når vi spiller med mobiltelefon vil disse...

Pandemi
Andre Syvertsen

Pandemien gir mer pengespillproblemer

Flere opplevde tilbakefall til pengespillproblemer da koronapandemien traff Norge for snart ett år siden. Konsekvensene er store og få søker hjelp. Forverringen er altså ekstra bekymringsfull.
Nordic Gambling Research Network – Gambling in Context (GAMIC) 18-19 November 2021 in Bergen
Pengespill

Call for abstracts, Nordic register data and gambling research - data and methodology - Workshop 2

A good research network is essential for future development, continuity and coherence of gambling research across the Nordic countries. Financed by the Swedish Research Council, the primary objective of GAMIC is accordingly to form a strong Nordic gambling research network involving senior and...

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Prosjektleder Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no