Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK har som mål å øke kunnskapen om spilleproblem knyttet til dataspill og pengespill i Norge. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

University of Gibraltar
 University of Gibraltar’s Centre of Excellence in Responsible Gaming (CERG)

SPILLFORSK besøkte University of Gibraltar’s Centre of Excellence in Responsible Gaming (CERG)

I november 2021 besøkte SPILLFORSK Centre of Excellence in Responsible Gaming (CERG) ved Universitetet i Gibraltar. Professor Ståle Pallesen holdt en forelesning om norsk spillpolitikk. Vi håper dette besøket skal føre til et godt og langt samarbeid med Universitetet i Gibraltar.
Podcast om spillproblematikk
Andre Syvertsen

Økonomiamatørene

Andre Syvertsen gjester Økonomiamatørene og snakket blant annet om spillproblematikk og risikable investeringer
Årets doktorgrad
Turi Finserås

Diagnostiserte spillavhengighet, fant kjønns­forskjeller

Turi Reiten Finserås ble 9. september tildelt Norsk psykologforening sin pris "Årets doktorgrad 2021". Vi graturlerer! Avhandlingen består av tre studier som undersøker en målemetode for dataspillavhengighet og noen risikofaktorer for å utvikle dataspillavhengighet.
Kronikk om direktereklame for pengespill
nrk

Spillepresset

Denne kronikken på nrk.no peker på at når det nå slås hardere ned på spillreklame på TV, kan det bli økt direktereklame for pengespill. Det gir grunn til bekymring, skriver André Syvertsen ...
GAMIC - 2022, Aalborg
GAMIC

CALL FOR ABSTRACTS TO THE NORDIC GAMBLING RESEARCH NETWORK

Workshop 3: Blurring boundaries, socio-cultural and commercial determinants of gambling. 19 May 2022, Aalborg, Denmark

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Prosjektleder Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no