Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK har som mål å øke kunnskapen om spilleproblem knyttet til dataspill og pengespill i Norge. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

DNS-blokkering
DNS

Høringssvar fra SPILLFORSK – bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov

Kulturdepartementet har i sitt høringsbrev datert 21. september 2021 bedt om innspill til forslag til en egen bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov.

Podcast om spillproblematikk
Andre Syvertsen

Økonomiamatørene

Andre Syvertsen gjester Økonomiamatørene og snakket blant annet om spillproblematikk og risikable investeringer
Årets doktorgrad
Turi Finserås

Diagnostiserte spillavhengighet, fant kjønns­forskjeller

Turi Reiten Finserås ble 9. september tildelt Norsk psykologforening sin pris "Årets doktorgrad 2021". Vi graturlerer! Avhandlingen består av tre studier som undersøker en målemetode for dataspillavhengighet og noen risikofaktorer for å utvikle dataspillavhengighet.
Ny artikkel i Frontiers in Psychiatry
Pengespill på mobiltelefon

Pengespill på internett i Norge 2013-2019

Det har de siste årene skjedd endringer i hvordan en spiller pengespill på internett. Tidligere var datamaskin en foretrukket plattform, men nå brukes mobiltelefoner mer og mer når en spiller på nettet. Denne utviklingen er bekymringsfull, særlig fordi når vi spiller med mobiltelefon vil disse...

Nordic Gambling Research Network – Gambling in Context (GAMIC) 18-19 November 2021 in Bergen
Pengespill

Call for abstracts, Nordic register data and gambling research - data and methodology - Workshop 2

A good research network is essential for future development, continuity and coherence of gambling research across the Nordic countries. Financed by the Swedish Research Council, the primary objective of GAMIC is accordingly to form a strong Nordic gambling research network involving senior and...

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Prosjektleder Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no