Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Fig. pengespill

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ kontaktperson: Rådgiver Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Christies gate 12 (4. etasje), 5015 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no

 

Nasjonalt senter for spillforskning driver med forskning knytter opp mot både pengespill og dataspill. Senteret driver egen uavhengig forskning og finansieres gjennom regjeringen sin "Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021". Senteret vil drive med forskningsformidling, peke på nye forskningsbehov, bygge/styrke nettverk for forskning og ha en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde. Senteret vil også drive forskning og formidling i samarbeid med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Forskning
Spillavhengig

Avhengig av pengespill

Et helt nytt prosjekt om pengespillavhengighet skal kople unike spill-data fra Norsk tipping med faktorer som kan påvirke risikoen for å bli avhengig.

Beate Hygen

Skal forske på spillavhengighet hos unge mellom 10 og 16

Beate Hygen er tildelt 150 000 i forskningsmidler fra Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning. Hun ønsker å finne ut hvorfor noen barn utvikler spillavhengighet og konkret hvilke konsekvenser dette kan få.
Loot boxes
Rune Mentzoni

Forsker brukte 31 500 kroner på «FIFA Ultimate Team»-pakker

Førsteamanuensis Rune Mentzoni har undersøkt innholdet i 651 kortpakker i «FIFA Ultimate Team». Dette er for å se hvilke kort som disse pakkene eller Loot boxene inneholdt. ...
Psykologi
En person med flere kredittkort i hånden sitter foran dataskjermen og ser på et pengespill.

Spilleavhengige blir lettest påvirket av spillreklame

De som har problemer med pengespill, opplever i større grad at de blir påvirket av reklamen. Over 6000 nordmenn er analysert i en ny undersøkelse.