Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Fig. pengespill

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Rådgiver Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK driver med forskning knyttet opp mot både pengespill og dataspill. Senteret driver med forskningsformidling, peker på nye forskningsbehov, bygger/styrker nettverk for forskning og har en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Nyhet
Webinar Førde

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019

19. mai 2020 publiserte vi en ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019 og vi inviterte 30 000 personer i alderen 16-74 år til å delta. Vi fikk inn 9248 svar og svarprosent ble 32.7%

Rune Mentzoni

Betting og e-sport – et problematisk samarbeid

Spillforsker Rune Aune Mentzoni er kritisk til bettingens inntog i e-sport.
Ny artikkel i Nordic Studies on Alcohol and Drugs
nad

Ny artikkel om virkningen av Fjernbasert behandling for spilleavhengige

I en ny artikkel i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har SPILLFORSK undersøkt virkningen av Fjernbasert behandling for spilleavhengige. Undersøkelsen viser at behandlingen fører til reduksjon i både spilleatferd, spilleproblemer, spillrelaterte kognitive feilslutninger og symptomer på psykiske...

Ny artikkel i International Gambling Studies 
Colorbox

Erfaringer med selvhjelpsgrupper for spilleavhengige

I denne undersøkelsen har vi spurt deltakere i selvhjelpsgrupper fra Spillavhengighet Norge om deres erfaringer med å delta i selvhjelpsgruppe for spilleavhengige. Undersøkelsen viser at selvhjelpsgruppene oppleves som virkningsfulle så lenge det tilrettelegges for at det kan deles relevante...

Ny artikkel i Frontiers in Psychology
Pengespill

Erfaringer med direkte reklame fra personer med spilleavhengighet

I denne studien har vi spurt spilleavhengige og tidligere spilleavhengige om deres erfaringer med direkte spillreklame. I noen tilfeller opplevde deltakerne direkte markedsføring som aggressiv og reklamen var med på å gjøre det vanskeligere å redusere eller avstå fra å spille. De rapporterte også at...