Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK driver med forskning knyttet opp mot både pengespill og dataspill. Senteret driver med forskningsformidling, peker på nye forskningsbehov, bygger/styrker nettverk for forskning og har en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Ny doktorgrad
Turi Reiten Finserås

Hvorfor får noen problemer med dataspill?

Turi Reiten Finserås disputerer 6.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Assessment, reward characteristics and parental mediation of Internet Gaming Disorder".

Ny artikkel i Frontiers in Psychiatry
Pop-up melding

Effekten av pop-up meldinger som et spillansvarlighetsverktøy

Pop-up meldinger er vindu som åpner seg på en dataskjerm, som regel uten at brukeren har ønsket det. Det brukes vanligvis til reklame, men kan også brukes til nyttig informasjon og for å hindre uønsket adferd.  ...

Rune Mentzoni

Betting og e-sport – et problematisk samarbeid

Spillforsker Rune Aune Mentzoni er kritisk til bettingens inntog i e-sport.
Ny artikkel i Frontiers in Psychology
Pengespill

Erfaringer med direkte reklame fra personer med spilleavhengighet

I denne studien har vi spurt spilleavhengige og tidligere spilleavhengige om deres erfaringer med direkte spillreklame. I noen tilfeller opplevde deltakerne direkte markedsføring som aggressiv og reklamen var med på å gjøre det vanskeligere å redusere eller avstå fra å spille. De rapporterte også at...

Nyhet
Webinar Førde

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019

19. mai 2020 publiserte vi en ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019 og vi inviterte 30 000 personer i alderen 16-74 år til å delta. Vi fikk inn 9248 svar og svarprosent ble 32.7%

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Rådgiver Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no