Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK har som mål å øke kunnskapen om spilleproblem knyttet til dataspill og pengespill i Norge. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Selvmord og pengespill
BT

43-åringen skjulte spelegjelda for sambuaren. Til slutt ville han ta livet sitt.

Ein studie frå Universitetet i Bergen har sett nærare på samanhengen mellom pengespelproblem og risikoen for sjølvmord. – Vi fann at om lag ein av tre personar med pengespelproblem rapporterer å ha hatt sjølvmordstankar i løpet av livet, seier Joakim Kristensen, som er stipendiat ved SPILLFORSK
Ny artikkel
Pengespillproblemer i fengselspopulasjon

Utbredelsen av pengespillproblemer i fengselspopulasjoner

SPILLFORSK har sett på utbredelsen av pengespillproblemer i fengselspopulasjoner. Studien viser at 1 av 3 innsatte har pengespillproblemer, og vi mener at det er behov økt innsats for forebygging, forskning og behandling av innsatte i fengsel når det gjelder pengespillproblemer.

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Prosjektleder Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no