Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Fig. pengespill

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Rådgiver Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK driver med forskning knytter opp mot både pengespill og dataspill. Senteret finansieres gjennom regjeringen sin "Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021". Senteret driver med forskningsformidling, peker på nye forskningsbehov, bygger/styrker nettverk for forskning og har en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Sammenhengen mellom pengespillidelse og rusmisbrukslidelser: Analyse av registerdata

Sammenhengen mellom pengespillidelse og rusmisbrukslidelser: Analyse av registerdata

Nasjonalt kompetansesenter har undersøkt om det er sammenheng mellom mellom pengespillidelse (PL) og rusmisbrukslidelser (RML). Dette er gjort ved å bruke data fra et nasjonalt helseregister som inkluderte alle som hadde fått behandling for PL og/eller RML i perioden 2008 til 2017. Resultatene...

behandlingsmetoder Behandlingssteder for penge- og dataspillproblematikk i Norge
Kartlegging

Kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder for penge- og dataspillproblematikk i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder til personer med penge- eller dataspillproblematikk innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.

selvhjelpsgrupper
Deltakelse i selvhjelpsgrupper

Erfaringer med deltakelse i selvhjelpsgrupper for pengespillavhengige i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en rapport om hvordan selvhjelpsgrupper for pengespillavhengige fungerer i Norge og hvordan deltakelse i disse oppleves av de pengespillavhengige. ...

Forskning
Spillavhengig

Avhengig av pengespill

Et helt nytt prosjekt om pengespillavhengighet skal kople unike spill-data fra Norsk tipping med faktorer som kan påvirke risikoen for å bli avhengig.

Psykologi
En person med flere kredittkort i hånden sitter foran dataskjermen og ser på et pengespill.

Spilleavhengige blir lettest påvirket av spillreklame

De som har problemer med pengespill, opplever i større grad at de blir påvirket av reklamen. Over 6000 nordmenn er analysert i en ny undersøkelse.