Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Fig. pengespill

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ kontaktperson: Rådgiver Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Christies gate 12 (4. etasje), 5015 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no

 

Nasjonalt senter for spillforskning - SPILLFORSK driver med forskning knytter opp mot både pengespill og dataspill. Senteret finansieres gjennom regjeringen sin "Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021". Senteret driver med forskningsformidling, peker på nye forskningsbehov, bygger/styrker nettverk for forskning og har en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Forskning
Spillavhengig

Avhengig av pengespill

Et helt nytt prosjekt om pengespillavhengighet skal kople unike spill-data fra Norsk tipping med faktorer som kan påvirke risikoen for å bli avhengig.

Beate Hygen

Skal forske på spillavhengighet hos unge mellom 10 og 16

Beate Hygen er tildelt 150 000 i forskningsmidler fra Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning. Hun ønsker å finne ut hvorfor noen barn utvikler spillavhengighet og konkret hvilke konsekvenser dette kan få.
Loot boxes
Rune Mentzoni

Forsker brukte 31 500 kroner på «FIFA Ultimate Team»-pakker

Førsteamanuensis Rune Mentzoni har undersøkt innholdet i 651 kortpakker i «FIFA Ultimate Team». Dette er for å se hvilke kort som disse pakkene eller Loot boxene inneholdt. ...
Psykologi
En person med flere kredittkort i hånden sitter foran dataskjermen og ser på et pengespill.

Spilleavhengige blir lettest påvirket av spillreklame

De som har problemer med pengespill, opplever i større grad at de blir påvirket av reklamen. Over 6000 nordmenn er analysert i en ny undersøkelse.