Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - SPILLFORSK har som mål å øke kunnskapen om spilleproblem knyttet til dataspill og pengespill i Norge. Ved siden av egen forskning samarbeider SPILLFORSK om forskningsprosjekter og forskningsformidling med Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Lootbokser
NRK

Vil endre «loot-boksane» i spel: – Same som gambling

Rune Mentzoni sammenligner kjøp av loot-boksar med å pengespill. Forbrukerrådet vil nå ha regulering. – Dette er noe jeg har etterlyst lenge, uten at det har skjedd så mye, det er et riktig steg, sier Mentzoni
Ny rapport fra SPILLFORSK
Spillforsk

Den samfunnsøkonomiske kostnaden av problemspilling i Norge

En analyse over hvor mye pengespillproblemer faktisk koster samfunnet har tidligere ikke blitt gjort i Norge. På bakgrunn av et oppdrag gitt SPILLFORSK av Lotteri- og stiftelsestilsynet har vi utarbeidet denne rapporten der vi har estimert disse kostnadene.

Ny artikkel i tidsskriftet The Lancet Public Health
Doninic Sagoe

Ny studie på forventet levealder og sykdom

SPILLFORSK gratulerer professor Dominic Sagoe som medforfatter i en ny artikkel i tidsskriftet The Lancet Public Health.
Ny befolkningsundersøkelse i 2022
Spillforsk

Omfang av penge- og dataspillproblemer 2022

SPILLFORSK har om lag hvert tredje år siden 2013 gjennomført en undersøkelse om befolkningens spilleatferd. Den neste befolkningsundersøkelsen vil bli gjennomført høsten 2022. 

Podcast om spillproblematikk
Andre Syvertsen

Økonomiamatørene

Andre Syvertsen gjester Økonomiamatørene og snakket blant annet om spillproblematikk og risikable investeringer

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Ståle Pallesen. 
E-post: Staale.Pallesen@psysp.uib.no

Administrativ leder: Prosjektleder Arne Magnus Morken.
E-post: Arne.morken@uib.no

Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Institutt for samfunnspsykologi, Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 90 80
E-post: SPILLFORSK@uib.no